Prising av Fond

Returprovisjon

Historisk prismodell for fondssparing har vært en deling av forvaltningshonorar i det enkelte fond mellom fondsforvalter og bank. Fra 1. juni 2020 ble dette endret, og returprovisjonen tilbakeføres nå kvartalsvis til deg som kunde, og motføres mot honorar til bank/Norne. Differansen mellom tilbakeført returprovisjon og honorar trekkes eller tilføres porteføljen i form av fondsandeler.

Prismodell

Eksempel

Eksempel på ny modell på en portefølje av kun Norne Aksje:
Forvaltningshonorar i Norne Aksje: 1,50%
Returnprovisjon tilbakeført deg som kunde:-1,00%
Nettopris:0,50%
Depothonorar:0,90%
Total fondssparing:1,40%
Eksempel på ny modell på en portefølje av kun ett fond, Fond A:
Forvaltningshonorar i Fond A:1,50%
Returprovisjon tilbakeført deg som kunde:-0,75%
Nettopris:0,75%
Depothonorar:0,90%
Totalpris fondssparing:1,65%

Kort forklart

  • Forvaltningshonorar
  • Returprovisjon
  • Kostnader
Eksterne fondsforvaltere belaster kunden et forvaltningshonorar i fondene. Norne Securities mottar en andel av dette forvaltningshonoraret som kompensasjon for distribusjon av fondet. Returprovisjonen Norne Securities mottar varierer, og ligger mellom 0,3 og 1,15 prosent.
Norne Securities mottar returprovisjon fra forvaltningsselskapene som forvalter det enkelte fond. Forvaltningshonoraret som du som kunde betaler inne i fondet øker ikke på grunn av dette. Fondsleverandørene belaster samme forvaltningshonorar uavhengig av om du som kunde tegner andeler via banken eller direkte hos fondsleverandør.

→ Det er ingen kostnad forbundet med å opprette Fondskonto

→ Fondskonto har ingen bindingstid – ta ut pengene når det passer deg.

→ Uttakene av penger fra Fondskonto er gebyrfritt.