fbpx

Fondskonto — langsiktig sparing for folk flest

Fondssparing passer for alle og du starter sparing enkelt i din mobilbank eller nettbank.

Det er enkelt å kjøpe og selge fondsandeler. Elektronisk etablering av kundeforhold og signering av kjøp og salgsordre med BankID har gjort det enda enklere.

Ulike typer fond

Gjennom fondssparing får du ta del i verdiutvikling og eierskap i mange gode selskaper som fondsforvalterne har tro på og du oppnår en god risikospredning sammenliknet med investering i enkeltaksjer. Verdien på dine fond vil svinge fra dag til dag. Ved å sette sammen flere typer fond, kan man redusere disse verdisvingningene.

Norne Aksje

Norne Aksje er et aksjefond bestående av et utvalg andre underliggende fond.
Ved å velge å spare i Norne Aksje sprer du risikoen på mange selskaper og markeder mye enklere enn du klarer selv. Norne Aksje er et fond der du slipper å tenke på om du sparer rett og om du burde gjort endringer.

All oppfølging og utvelgelse blir gjort av oss. Vi passer på aksjefondene dine hver dag.
Vi skifter ut de som gjør det dårlig, og tar inn de som forventes å gjøre det bra.

Norne Rente

Norne Rente er et obligasjonsfond bestående av et utvalg av andre underliggende fond, og skal være et godt alternativ til sparing på bankkonto. Plasseringene vil svinge i verdi. Obligasjonsfond plasserer sine midler i rentepapirer med lengre løpetid enn ett år.

Norne Rente passer for deg som ønsker å spare i et vedlikeholdsfritt rentefond, der vi følger opp alle underliggende investeringer og tilpasser porteføljen etter rådende markedsforhold.

Vi søker å gi en avkastning som over tid er 1-2% høyere enn bankrente.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.