Fond

Vi samarbeider med 14 ulike banker.

Fondssparing passer for alle og du starter sparing enkelt i din nettbank eller mobilbank

Langsiktig sparing med avkastning.

Gjennom fondssparing får du ta del i verdiutvikling og eierskap i mange gode selskaper som fondsforvalterne har tro på og du oppnår en god risikospredning sammenliknet med investering i enkeltaksjer.

Smart sparing

Det finnes tusenvis av fond å velge mellom- men hva er klokt? Hos oss kan du velge mellom 150  ulike fond, både aksje- kombinasjons- og rentefond. Men for å gjøre det enklere har Norne satt sammen  fond som gjør  sparingen vedlikeholdsfri, enklere og smartere -og som passer for alle! Du kan lese mer om disse i linken under.

Priser Fond

Kostnaden ved fondssparing består av et forvaltningshonorar til fondsforvalter, der deler av dette tilbakeføres deg som kunde når du har fond gjennom en av våre samarbeidsbanker, og et honorar til bank/Norne.

Du kan lese mer om dette og detaljerte priser i linken under.

Kort forklart

  • Kjøp & salg
  • Hva er et fond?
  • Ulike typer fond
Det er enkelt å kjøpe og selge fondsandeler. Elektronisk etablering av kundeforhold og signering av kjøp og salgsordre med BankID har gjort det enda enklere.

Et verdipapirfond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Å spare i fond er en god måte å spare på, fordi det historisk sett gir bedre avkastning enn vanlig banksparing.

Hvert fond har en profesjonell forvalter til å styre investeringene, for å gi deg best mulig avkastning. Forvalterne gjør de investeringer de til en hver tid mener er de beste. Forvalteren legger dine penger inn i den samme potten som midlene til de andre investorene. Summen av alle pengene blir kalt fondets forvaltningskapital. Forvalteren investerer deretter forvaltningskapitalen i aksjer, obligasjoner eller en kombinasjon av disse.

Den høyere avkastningen kommer av at fondet du har plassert sparepengene dine i, har investert i selskaper som stadig skaper mer verdi. Aksjemarkedet svinger, men så lenge vi har produktivitetsvekst og økt verdiskaping i samfunnet vil aksjemarkedet over tid stige mer enn det faller.

Vil du lese mer om fond? https://vff.no/fondshandboken

Det finnes tre hovedtyper fond; Aksjefondrentefond og kombinasjonsfond. Hvilke fond som passer for deg avhenger blant annet av ønsket risiko og tidshorisont. Jo lenger du sparer, jo større er sjansene for å få god avkastning.

Aksjefond
Et aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet. Aksjefond er inndelt i ulike grupper etter hvor fondets midler skal investeres. Investeringen kan for eksempel være geografisk avgrenset (til Norge, Norden eller Europa) eller på bransje (for eksempel helse, finans eller teknologi).

Kombinasjonsfond
Et kombinasjonsfond er som navnet tilsier en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond.

Rentefond

Et rentefond er et fond som plasserer pengene i rentebærende papirer som sertifikater og obligasjoner.