Utbytteaksjer

Sitter du på aksjen over en lengre periode? Da er utbytteaksjer en fin måte å drive med langsiktig sparing.
Nornes topp liste

Våre favoritter til din portefølje

Norne Securities dekker ca. 50 selskaper, og over halvparten av disse er banker, egenkapitalbevis og andre finansselskaper. Disse betaler alle ut solide utbytter, og dividende yielden på disse ligger oftest mellom 4% -7%. I disse dager, når man betaler ca. 1,5% i årlig rente for boliglånet sitt, og man får ca. 0% rente på både lønns- og sparekonto, er gode kontantstrømmer i form av rente- og eller aksjeutbytte kjærkommet.
Ved å investere i en utbytteaksje vil man ikke bare eie en andel, men også få utbetalt et utbytte dersom selskapet gjør det godt.
Vi har en kjøpsrating på Yara-aksjen, med kursmål 470. Vi liker Yara her, den fremstår som attraktivt priset (ca. 13x forward PE) med en god utbytteyield (rundt 5%). Aktiviteten i urea-markedet har vært veldig god i høst og i vinter, og vi ser prisene på nitrogen og andre gjødselprodukter har holdt seg svært høye. Høye naturgasspriser var en bekymring for Yara, men disse har senere kommet litt ned, og det er også spennende med Yaras engasjement innenfor hydrogen, for å begrense CO2-utslippene ved produksjon av urea.

Vi mener Telenor har gode defensive kvaliteter i et utfordrende makroklima, og etterspørselen etter data og datatrafikk har økt i koronakrisen. Telenor er priset på rundt 16 gangeren årets forventede inntjening, samtidig er utbytteyielden i selskapet rundt 6%, og i et lavrenteregime som i dag, er dette en meget god løpende avkastning. Telenor har en svært god lønnsomhet, med en egenkapitalavkastning på 35% og en avkastning på investert kapital på rundt 20%.  Telenor har lønnsomhet og kapital nok til også å kjøpe tilbake egne aksjer, noe de senest i fjor hadde et program for.

Kitron er et selskap vi har likt lenge i Norne. Selskapet, som produserer elektroniske komponenter til produksjonsprosesser innenfor forsvar/luftfart, energi, telekom, industri, medisinsk utstyr og bilindustrien, har steget kraftig på børsen gjennom flere år, men samtidig forblir selskapet relativt rimelig priset (PE 13,3 for i år), og det kan vise til en svært god lønnsomhet, med både ROE og ROIC tall over 20%. Selskapet betaler i tillegg ut utbytter tilsvarende rundt 5% utbytteyield. Selskapet hadde kapitalmarkedsdag midt i mars, og løftet det langsiktige salgsmålet fra 5 til 6 mrd. NOK, samtidig som de løftet marginforventningene. Vi økte våre estimat også, og kursmålet fra 24 til 25. Utbytteyielden ventes å stige fra ca. 3,5% i år til rundt 4% neste år.
Norne Securities har en kjøpsanbefaling på kjemikalietankrederiet Stolt-Nielsen (SNI) og et kursmål på 160 – en oppside på ca. 20%. Kjemikalietankmarkedet har vært en pandemi-vinner, og vi har sett svært gode fraktrater, både når oljetankratene har vært høye, men også etter at disse har falt tilbake. Stolt-Nielsen ser også på mulighetene til å spinne av Stolt Sea Farms, noe som vil synliggjøre verdi for både denne sjømatssatsingen og aksjonærene til Stolt-Nielsen. For 2021 prises SNI til ca. 13x og betaler ut ca. 3,5% i utbytte. Neste år ventes P/E å være 9x og utbytteyielden opp imot 5%.
Vi foretrekker i dag Sparebank 1 Nord-Norge blant EK-bevisene, med samarbeidspartneren i Nord-Norge og på Helgelandskysten, Helgeland Sparebank (HELG). Samarbeidet åpner for synergier og kostnadsbesparelser for begge bankene, og allerede nå har Sparebank 1 Nord-Norge (NONG) den beste lønnsomheten målt ved ROE av EK-bevisene. Begge fremstår likevel rimelige på P/E (< 10). Utbytte er moderat for begge, men vi ser vesentlig økning i utbyttekapasiteten. Mens utbytte for 2020 blir 2,9% for HELG og 4,8% for NONG, venter vi hhv. 6,1% og 8,4% i utbytteyield for 2021!

SelskapEst. utbytteyield 2021Est. utbytteyield 2022Norne RatingKursmål
Stolt-Nielsen3,40 %4,80 %KJØP155
Kitron3,60 %4,70%KJØP25
Telenor6,40 %6,70 %KJØP170
Aker BP4,10 %4,70 %KJØP280
Sparebank 1 Midt- Norge4,65 %5,04 %KJØP130
Helgeland Sparebank3,60 %4,90 %KJØP120

Kort forklart

  • Hva er utbytteaksjer?
  • Når betales utbytte?
Utbytteaksjer er aksjer i et selskap som normalt betaler ut utbytte til sine aksjeeiere når selskapet har et godt resultat. Aksjeutbytte blir også kalt direkteavkastning eller dividende.
Utbytter deles normalt ut enten kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Dette kan variere fra selskap til selskap

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd, men snarere gi leserne innsikt og kunnskap om sparing og investering. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Sør er eier i Norne.