Nornes utbytteaksjer

Sitter du på aksjen over en lengre periode? Da er utbytteaksjer en fin måte å drive med langsiktig sparing.
Norne tips

Våre favoritter til din portefølje

Norne Securities dekker ca. 50 selskaper, og over halvparten av disse er banker, egenkapitalbevis og andre finansselskaper. Disse betaler alle ut solide utbytter, og dividende yielden på disse ligger oftest mellom 4% -7%. I disse dager, når man betaler ca. 1,5% i årlig rente for boliglånet sitt, og man får ca. 0% rente på både lønns- og sparekonto, er gode kontantstrømmer i form av rente- og eller aksjeutbytte kjærkommet.
Ved å investere i en utbytteaksje vil man ikke bare eie en andel, men også få utbetalt et utbytte dersom selskapet gjør det godt.
I oktober 2021 oppgraderte vi Yara International fra hold til kjøp og løftet kursmålet fra 460 til 500 kroner, en oppside på rundt 15%. Yara opplever at kostnadene øker parallelt med den sterke veksten i naturgasspriser, en viktig innsatsfaktor i produksjonen av nitrogen-basert gjødsel. Samtidig ser vi en tilsvarende økning i prisen på Yara produkter, slik at de er i stand til å opprettholde sine marginer, samtidig tror vi at marginene kan øke når naturgassprisene normaliserer seg igjen, også fordi vi har fått nedstengninger og bortfall av produksjonskapasitet for nitrogengjødsel. Yaras P/E for 2022 er ca. 10,4x og utbytteyielden dette året ventes å være ca. 6%.
Det har ikke vært et drømmeår for vår lokale telekomgigant og Telenor har ikke vært en vinneraksje på børsen. Den er heller ikke rimelig på det trøblete 2021, samtidig ser aksjen greit priset ut for et forhåpentligvis mer normalt 2022. 15,3x på PE, er lavere enn de fleste europeiske, sammenlignbare selskaper, og en utbytteyield som ventes å bli rundt 7% til neste år, er i seg selv svært attraktivt.
Stol-Nielsen leverte 3. kvartalsresultat (juni-august for dette selskapet) i oktober, og tallene viste overraskende gode tall i alle segmentene, både terminaler, tankbåter og fra havbruk (Stolt Sea Farm). Vi beholder vår kjøpsanbefaling på aksjen og løfter kursmålet fra 150 til 165 kroner aksjen, noe som gir en oppside på mer enn 20%. Stolt-Nielsen er en billig aksje, som prises til en PE neste år på 5,2x(!), og EV/EBITDA på ca. 6x. Utbytteutbetalingene ventes å være over 6% av aksjekursen neste år, men hele 10,6% i 2023 (tall fra Bloomberg). Selskapet har også tidligere sagt at de vurderer å skille ut Stolt Sea Farm i eget selskap, noe som kan synliggjøre verdier i resten av selskapet.
Før jul kom nyheten om at Aker BP ville fusjonere med olje- og gasseiendelene til Lundin Energy. Det sammenslåtte selskapet får blant annet en andel på Johan Sverderup-feltet på over 31%. Selv om fusjonen blir litt utvannende for gamle Aker BP-aksjonærer (Lundin Energy handlet over NAV, Aker BP under), kan det sammenslåtte selskapet bli en skikkelig «major» og en cash- og utbyttemaskin for fremtiden. Vi tror også oljeprisen kan bli sterk i 2022. «Gamle» Aker BP handles per i dag PE 11,4x 2022 og ventes å gi en utbytteyield på 5,4% i år.
Norske egenkapitalbevis er og har vært et kinderegg: God avkastning og gode dividender med mindre svingninger enn Oslo Børs. Bankene kjennetegnes av edruelig utlånspolitikk, kostnadsdisiplin, samtidig som de har mulighetene til å ta ny teknologi i bruk for å bedre marginer og produktspekter. I dag er våre to favoritter Sparebanken 1 Midt-Norge og Sparebanken Sør. Midt-Norge er blant de mest lønnsomme egenkapitalbevisene, mens Sør er blant de billigste. Begge betaler ut gode dividender. Norne venter en utbytteyield for Midt-Norge på rundt 4,5% i 2022, mens for Sør venter vi 4,8%.
SelskapEst. utbytteyield 2021Est. utbytteyield 2022Norne RatingKursmål
Yara10 %6,60%KJØP500
Telenor6,40 %6,60 %KJØP170
Aker BP4 %5,20 %HOLD350
Stolt-Nielsen5 %6.30 %KJØP170
Sparebank 1 Midt- Norge4,30 %4,30 %KJØP175
Sparebank Sør5,30 %5,90 %KJØP171

Kort forklart

Hva er utbytteaksjer?

Utbytteaksjer er aksjer i et selskap som normalt betaler ut utbytte til sine aksjeeiere når selskapet har et godt resultat. Aksjeutbytte blir også kalt direkteavkastning eller dividende.

Når betales utbytte?

Utbytter deles normalt ut enten kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Dette kan variere fra selskap til selskap

Månedskommentar Juni

Juni ble en utfordrende måned i aksjemarkedene, og både internasjonale markeder og Oslo Børs falt med 7-10%. Oslo Børs Hovedindeks falt 9,1%. Bakteppet er den

Les videre

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd, men snarere gi leserne innsikt og kunnskap om sparing og investering. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Sør er eier i Norne.