fbpx

Nornes 10 utbytteaksjer

Norne har en kjøpsanbefaling på Yara-aksjen med kursmål 450. Selskapet ventes å betale ut ca. 4% utbytteyield i år (Reuters Eikon). Yara er lite påvirket av Covid-19 krisen, men fallende naturgasspriser er en klar positiv for selskapet (naturgass er største kostnad for Yara).

I sommer har India hatt problemer med å sikre tilstrekkelige volum med urea til en ønsket pris, og dette er klart positivt for ureamarkedet fremover. Vi tror Yaras utbyttenivå dermed kan øke ytterligere fremover.

Tabell: Utbytteyield og rating/kursmål (Norne, Reuters Eikon)
*Norne har ikke analysedekning på Frontline, Fisk og Orkla

Om utbytteaksjer

Norne Securities dekker ca. 50 selskaper, og over halvparten av disse er banker, egenkapitalbevis og andre finansselskaper. Disse betaler alle ut solide utbytter, og dividende yielden på disse ligger oftest mellom 4% -7%.

Av de andre selskapene vi har dekning på betaler ca. halvparten ut utbytter, slik at ¾ av selskapene vi dekker, kan karakteriseres som utbytteselskaper. Likevel er det forskjell på utbytteselskaper: Frontline (ikke dekket av Norne) kan f.eks. i dag grunnet svært gunstige fraktrater sikte mot en utbytteyield på hele 20%. Samtidig kan fraktratene falle over natten og med den Frontlines utbyttekapasitet. Utbyttenivået på 20% er dermed ikke opprettholdbar.

Et stabilt selskap som Orkla eller Telenor derimot, har i årevis betalt ut stabilt, høye utbytter, og for disse relativt defensive selskapene bør man kunne påregne at utbyttene fremover også vil være relativt stabile, selv om vi ser at aksjekursen også kan svinge kraftig i disse selskapene.

Og det er det jo naturligvis viktig å minne om, at det er en risiko i alle børsnoterte aksjer, både rundt utbyttenivå, men også aksjekursene til disse aksjene, som jo kan svinge betydelig. Samtidig kan aksjekursen også stige, noe den gjerne gjør over tid, og på sikt får man da i pose og sekk: Høye årlige utbetalinger og stigende verdi av investeringen.

Anbefalte utbytteaksjer

I disse dager, når man betaler ca. 1,5% i årlig rente for boliglånet sitt, og man får ca. 0% rente på både lønns- og sparekonto, er gode kontantstrømmer i form av rente- og eller aksjeutbytte kjærkommet.

Men det er vanskelig å plassere seg selv under et anselige pengedryss uten å samtidig ta mer risiko, både i forhold til utbyttestrømmen, men også «hovedstolen» – altså investert beløp i for eksempel en aksje. Selv om høye utbytter kan være et tegn på relativt solide finanser, er mange av utbytteaksjene på Oslo Børs i sykliske sektorer, og utbyttene kan komme og gå, relativt raskt.

Men er man på jakt etter gode utbytteaksjer på Oslo Børs er kanskje aksjene du finner under noe å vurdere!

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider.  Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Vest og Sparebanken Sør er eiere i Norne.

Informasjonen er ment som generell informasjon om mulige investeringer og skal ikke betraktes som juridisk, finansiell, forretningsmessig, skattemessige eller regnskapsmessige råd. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd. Informasjonen er ikke utformet for å fatte strategiske investeringsbeslutninger og leseren må gjøre egne vurderinger av hvilke investeringer som eventuelt vil være hensiktsmessige eller egnet. Slike selvstendige vurderinger bør baseres på leserens kunnskap, erfaring, finansielle situasjon og investeringsmål. Vi anmoder leseren om å be om råd fra sin rådgiver dersom man er i tvil.