Nornes utbytteaksjer

Sitter du på aksjen over en lengre periode? Da er utbytteaksjer en fin måte å drive med langsiktig sparing.
Norne tips

Våre favoritter til din portefølje

Norne Securities dekker ca. 50 selskaper, og over halvparten av disse er banker, egenkapitalbevis og andre finansselskaper. Disse betaler alle ut solide utbytter, og dividende yielden på disse ligger oftest mellom 4% -7%. I disse dager, når man betaler ca. 1,5% i årlig rente for boliglånet sitt, og man får ca. 0% rente på både lønns- og sparekonto, er gode kontantstrømmer i form av rente- og eller aksjeutbytte kjærkommet.
Ved å investere i en utbytteaksje vil man ikke bare eie en andel, men også få utbetalt et utbytte dersom selskapet gjør det godt.
Sparebank 1 Midt-Norge Midt-Norge (MING) er blant de mest lønnsomme av sparebankene våre, og har også en veldig høy kjernekapitaldekning. Selskapet er omtrent på snittet i forhold til pris/bok, men rimelig på PE. 4. kvartalsresultatene viste svært gode netto renteinntekter, samt betydelig lavere kostnader og tap enn vi ventet. Vi tok opp kursmålet til 150 etter rapporten, og MING – som har underprestert de andre bankene – er en favorittbank fortsatt.
Sparebanken Vest Vår veldig lokale sparebank, Sparebanken Vest, imponerer gang på gang med svært gode resultat, også i 4. kvartal. Utlånsveksten, drevet også av «nettbanken» Bulder Bank er solid, utlånstapene er nært ikke-eksisterende, og kostnadsprosenten er den laveste i industrien. På toppen av dette får man også en rimelig bank (P/E ca. 9x 2023) og god utbytteyield (i underkant av 6%), samt god kjernekapitaldekning og lønnsomhet.
Odfjell SE Kjemikalietank-segmentet som Odfjell «deler» med konkurrenten Stolt-Nielsen er svært lønnsomt. Det «tilstøtende» segmentet produkttank ser også ratene stige kraftig, og dette betyr mindre konkurranse for kjemikalietankerne. Mange shipping segment ser lite nykontrahering, grunnet usikkerhet rundt f.eks. motorvalg i lys av miljøkrav til flåten, nå og i fremtiden. Dermed kan en «superprofitt» bli låst inn i disse segmentene. Odfjell SE prises på < 4x årets inntjening, og betaler ut nesten 14% utbytte som andel av aksjekursen. Den frie kontantstrømmen nærmer seg 50% av markedsverdien, og selv det var noe å sette fingeren på ved 4. kvartal rapporteringen, er dette en nesten uimotståelig verdi!
StrongPoint leverte svært gode resultat for 4. kvartal, og slo våre forventninger på alle nøkkeltall. Forstyrrelsene i leverandørkjeden, som begrenset salget i fjor og forfjor, er nå et tilbakelagt stadium for selskapet, mens integrasjonen av ALS har gått bra og dette selskapet bidro også med en betydelig andel av salget. Selskapet beholder sine ambisjoner om inntekter på 2,5 mrd. NOK i 2025 og EBITDA-marginer på 13-15%, og 4. kvartalsresultatene var et stort skritt i den retningen. Selskapet betaler også ut gode dividender, og mens P/E er ca. 16x årets inntjening er dividende-yielden nærmere 4%!
Aker BP Aker BP er et norsk oljeselskap som er rimelig priset (<6x PE for i år), og som betaler ut svært attraktive dividender (7,9% dividend yield ventet for 2023). Selskapet har også vekstplaner, og selv om også kostnadene øker noe, er denne veksten ventet å komme i svært lønnsomme felt. Aker BP har det meste av sin produksjon innenfor olje, og er mindre eksponert (enn f.eks. Equinor) mot naturgassprisene. Vi venter mer moderate naturgasspriser fremover, men tror risikoen på oljeprisen er på oppsiden i kjølvannet av «gjenåning» av Kina.
Storbanken DNB er på listen vår over selskap vi liker. Vi har en kjøpsanbefaling på banken og kursmålet vårt er 225, en oppside på rundt 15%. 4. kvartalstallene fra DNB viser gode netto renteinntekter, gode kommisjonsinntekter og fortsatt lave tap, selv om de har kommet litt opp. Kostnadene øker også noe, men ikke nok til at bunnlinjen ikke var betydelig bedre enn ventet – fra oss og konsensus. Banken er priset på under 10x årets inntjening, og betaler ut utbytter tilsvarende 6,5% av aksjekursen per aksje.

Kort forklart

Utbytteaksjer er aksjer i et selskap som normalt betaler ut utbytte til sine aksjeeiere når selskapet har et godt resultat. Aksjeutbytte blir også kalt direkteavkastning eller dividende.
Utbytter deles normalt ut enten kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Dette kan variere fra selskap til selskap

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd, men snarere gi leserne innsikt og kunnskap om sparing og investering. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Vest er eier i Norne.