Skattegunstig ramme for langsiktig sparing

Det er det lagt opp til at du enkelt skal kunne flytte aksjesparekonto mellom tilbyderne av aksjesparekonti. Du bestiller selv flytting av ASK i handelsportalen.
Norne Sparing ASK

Hva inngår i en aksjesparekonto

Du kan kjøpe både aksjer- og aksjefond til din aksjesparekonto. I tillegg kan du også ha månedlig spareavtale som belastes din bankkonto hver måned. Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innenfor EU/EØS-området. Det er ikke noen begrensning på antall fond eller aksjer, annet enn at de må være godkjent for å plasseres på aksjesparekonto. Det er ingen tilleggskostnader med kontotype. 

Enkel sparing

  • Ingen gebyr med opprettelse av aksjesparekonto
  • Du får skjermingsfradrag på det du setter inn på aksjesparekontoen
  • Salgsgevinster kan i sin helhet benyttes til reinvesteringer i nye aksjefond eller plasseres midlertidig på aksjesparekonto.
  • Beskattning utsettes til tidspunktet man tar ut penger av Aksjesparekontoen
  • Ingen skatt før uttak har oversteget innskutt kapital

Spørsmål og svar om Aksjesparekonto

Kombinasjonsfond, rentefond, obligasjoner og liknende rentepapirer kan ikke plasseres i en aksjesparekonto.
Derivater, ETN’er og unoterte aksjer kan ikke plasseres i en aksjesparekonto.