Om Norne

Vi tilbyr internetthandel, tradisjonelle meglertjenester og corporate finance tjenester.

Hvem er vi

Norne Securities er et fullservice verdipapirforetak. Vi tilbyr internetthandel, tradisjonelle meglertjenester og corporate finance tjenester. .

De frittstående sparebankene representerer betydelig distribusjonskraft, kundemasse og kompetanse. Sparebankene er lokalisert kysten rundt, fra Drammen i sørøst til Helgeland i nord, og har til sammen en forvaltningskapital i overkant av 400 milliarder kroner.

Administrerende Direktør

erik.valen@norne.no
+47 913 39 341

Leder Institusjonell Verdipapirhandel

tjg@norne.no
+47 918 78 478

Leder Fond & Sparing

orjan.askeland@norne.no
+47 957 61 215

Leder Corporate Finance

ss@norne.no
+47 482 05 258

Analysesjef

petter.slyngstadli@norne.no
+47 932 13 339

CTO

hf@norne.no
+47 916 41 584

Styrets leder

Sparebanken Sør

Styremedlem

Sparebanken Vest

Styremedlem

Fana Sparebank

 
 

Styremedlem

Ekstern

Styremedlem

Investor

Styremedlem

Søgne og Greipstad Sparebank

 
 
EiereEierandel
Erik Must AS2,89 %
Etne Sparebank0,51 %
Lillesands Sparebank0,75 %
Luster Sparebank0,75 %
Skudenes og Aakra Sparebank1,49 %
Flekkefjord Sparebank1,52 %
Søgne og Greipstad Sparebank1,49 %
Haugesund Sparebank1,94 %
Voss Sparebank1,73 %
Spareskillingsbanken2,24 %
Sparebanken Øst2,48 %
Helgeland Sparebank7,47 %
Fana Sparebank9,72 %
Sparebanken Sør17,42 %
Sparebanken Vest47,58 %