Viktig informasjon om LEI-kode

I 2017 ble det et krav at alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter har en gyldig LEI-kode. I forbindelse med innførelsen av nytt regelverk i Norge (European Market Infrastructure Regulation/EMIR og Mifid II) er Norne pålagt økte rapporteringskrav for transaksjoner i verdipapirer. Det er obligatorisk å rapportere alle omfattede transaksjoner til Finanstilsynet, som dermed får innsyn i disse. De nye reglene er lovpålagt for alle verdipapirforetak (banker, meglerhus, fondsforvaltere m.m.) Rapporteringskravene innebærer blant annet at alle bedriftskunder må skaffe seg LEI (Legal Entity Identifier) for å kunne gjennomføre verdipapirtransaksjoner. De fleste fond er likevel unntatt. LEI er en global standard for unik identifikasjon av selskap. Alle bedriftskunder som skal gjennomføre transaksjoner i omfattede verdipapir må skaffe seg LEI og opplyse om dette til Norne. Trenger du LEI eller fornye eksisterende kan det gjøres her.

Registrer din LEI kode

Trenger du hjelp eller har spørsmål om LEI? Ta kontakt med kundeservice.

Spørsmål og svar om LEI

LEI står for Legal Entity Identifier, og er en global standard for å kunne identifisere selskaper. Tenk på det som et internasjonalt organisasjonsnummer. Koden er 20-sifret og består av både tall og bokstaver. Denne blir tildelt av en Local Operating Unit (LOU).
Alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter må ha en gyldig LEI-kode. Aktuelle finansielle instrumenter inkluderer aksjer, obligasjoner, renteswap, FX forward og FX swap, opsjoner og andre derivater. FX spot omfattes ikke.
Nye EU-regelverk (EMIR og MIFID II) innføres med virkning også for Norge. EMIR medfører rapporteringsplikt for all handel av derivater til et sentralt handelsregister. MIFID II medfører rapportering av enkelte handler til Finanstilsynet.

En LOU som er godkjent av ROC (Regulatory Oversight Committee) for å oppfylle sine forutsetninger og forpliktelser. Antall aktive og godkjente LOUer øker raskt. Du finner en oppdatert liste på nettsiden til ROC Under finner du eksempler på leverandører av LEI kode utstedere.

Det koster ca EUR 200 å opprette en LEI-kode, og EUR 100 i årlig gebyr til LOU.
5299001YA7DD6CGPIF92