fbpx

Godt nytt år! 2020 går inn i historien som et godt år for aksjeinvestorene.

Aksjemarkedet fortsatte den sterke trenden inn mot sluttspurten av 2020. Både november og desember ble sterke måneder for aksjeinvestorene. Den siste måneden har særlig en ny finanspolitisk pakke i USA og en Brexit-avtale støttet markedet. Samtidig har den påbegynte vaksineringen opprettholdt forventningene mot en normalisering.

Brexit

Gjennom året steg nordiske aksjer med hele 25%. Aksjer i fremvoksende økonomier, USA og globalt steg med 17-15%, mens norske aksjer kunne vise til en oppgang på 5% etter desember. Europa har blitt hardest rammet av koronapandemien, og vi ser at inntjeningsestimatene her har falt mest til april/mai, og steget minst siden.De europeiske børsene var i snitt ned ca. 8% gjennom 2020, også plaget av usikkerhet rundt «Brexit».

Men akkurat «Brexit» fikk et så lykkelig utkomme som vi kunne forvente, med en avtale som man ble enig om på julaften og som ble signert både i Europa og i Storbritannia inn i nyttårsfeiringen. Denne vil gjelde fra 1. januar i år. Avtalen er fra EUs side foreløpig, da den må ratifiseres i medlemslandene. Men uansett ser det ut som om vi får unngår en «Hard Brexit», og køene på hver side av den engelske kanal har løst seg opp. Bra for Storbritannia, og for hele den europeiske økonomien.

Enighet ble det også – ikke uten betydelig støy fra den utgående presidenten – om stimulansepakken i USA. Dette betyr at hver amerikaner får blant annet 600 USD i en ny engangsoverføring, i tillegg kommer 300 USD i økt arbeidsledighetstrygd for den neste 11 månedene. Trump mente 2000 USD var mer passende, og fikk støtte av demokratene, mens hans egne partifeller stemte imot. I skrivende stund er det spenning knyttet til senatsvalget i Georgia, der det nå faktisk ser ut som om demokratene skal vinne begge representantene, og med dette sikre seg flertall også i Senatet. Bra for Biden og hans administrasjon, som da lettere kan innføre demokratisk politikk. Men det vil nok også lede til skatteøkninger for bedriftene.

I en handlingsmettet desember så vi også at covid-vaksinene fra Pfizer og Moderna, og sist: Astra Zeneca, har blitt godkjent. Først i USA og Storbritannia, deretter i andre europeiske land. Vaksinasjonsprogrammene har startet opp, men det går noe tregere enn ventet. Samtidig stiger smittetallene dramatisk, situasjonen er mest akutt i Storbritannia (der vi har fått en mer smittsom mutasjon), i USA samt i våre nordiske naboland Sverige og Danmark. Her i landet har vi også en smittetopp, men det er i dag grunn til å anerkjenne den innsatsen som har blitt gjort i Norge, av offentlige myndigheter, helsepersonell og befolkning: Vi ligger stort sett best an på de fleste paramater i Europe.

Kraftige nedstengninger ventes å påvirke veksten og aktiviteten i første kvartal, men dette virker innbakt i forventningene: Makrotallene er jevnt over bedre enn ventet, og de er faktisk best (relativt til forventningene) i Europa. Det virker som også koronapandemien har kommet inn under det spekteret som man kan kalle normalitet, selv om mange husholdninger og sektorer sliter kraftig ennå.

Inn i 2021 er naturligvis markedene noe dyre. Men samtidig er alt dyrt: Eiendom (yield <5%), renteprodukter, der det er vanskelig å få over 1-2% rente, selv med både kreditt- og renterisiko. Høyrentemarkedet, som p.t. gir ca. 7% løpende avkastning. Aksjemarkedet er rimeligere priset på 2021 enn de P/E nivåene vi har vært vant til fra 2020. Men USA handles på P/E 22x for 2021 og Norge på 18x. Ikke svært billig, men greit dersom man tar alternativavkastningen inn i betraktningen.