fbpx

En slags normalitet

Koronapandemien preger nyhetsbildet like mye som før, og gjennom september så vi antall smittede globalt steg med over 8 million, eller over 30%! Dette betyr at vi ikke ser at smittetakten begrenses, tvert imot representerer dette en akselerasjon i forhold til hva vi så i sommer. Spania, Frankrike og Storbritannia preges av en kraftig andre bølge. USA, Brasil og India har ennå ikke temmet den første bølgen. Det beste vi kan si om koronasituasjonen er at dødeligheten til viruset synes å ha sunket de siste månedene. Samtidig er det nå over 1 million dødsfall globalt som kan attribueres til koronaviruset.

Tidlig i oktober fikk vi også vite at Donald Trump var smittet av viruset. Joe Biden leder klart på meningsmålingene før presidentvalget tirsdag 3. november, men mye kan fortsatt skje. Det virker som om Trump tåler viruset godt, og dette kan også styrke hans stilling versus den eldre Biden (Biden blir 78 i november). Samtidig har hans håndtering av smitte og smittefare den siste uken vært kontroversiell!

Ingen gratis lunsj

Det kan virke som om alt blir en slags normalitet. Verken finansmarkedene eller makrotallene er videre berørte. Vi ser at spesielt USA rapporterer om gode tall, og at man fortsatt priser inn en V-formet oppgang fra og med kvartalet som begynte forrige uke.

Boligmarkedet er sterkt, blant annet er den amerikanske NAHB-indeksen, som måler aktiviteten i boligmarkedet, den høyeste noensinne. Arbeidsmarkedet er også i bedring i USA, selv om det tar tid: Fortsatt er sysselsettingen ca. 10 mill. lavere enn i vinter, og ennå er det rundt 850 000 som minster jobben hver uke. I Europa er indikasjonene fra tysk økonomi oppløftende, mens her hjemme er boligmarkedet og vareforbruket sterkt, mens industriene – særlig her på Vestlandet – er bekymret for fremtiden.

Aksjemarkedet er relativt dyrt, men det er ingen «gratis lunsj» i finansmarkedene: Alt er priset iht. de svært lave rentene og dermed trekkes investorene mot mer risikable aktivaklasser.

I Europa, i vekstmarkedene og på Oslo Børs er det også ennå mulig å finne relativt stabile aksjer med visse kvaliteter som betaler ut gode dividender. Så lenge rentene er så lave og pengepolitikken så stimulerende er aksjer fortsatt en attraktiv aktivaklasse, så lenge man søker bred diversifisering.

Men vi tror volatiliteten kan fortsette i alle fall til presidentvalget er over, ettersom slike perioder preges gjerne av høy usikkerhet.

Kontaktperson Analyse

Petter Slyngstadli

Analysesjef

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.