Månedskommentar April – veien videre?

Vi befinner oss fortsatt i volatile og meget interessante kapitalmarkeder, hvor koronapandemien stadig preger nyhetsbilde og hverdagen vår. Vi fikk for første gang i historien se negative oljepriser for WTI-oljen, riktignok på kontrakter med mai-leveranse. Det gir likevel et bilde på en totalkollaps i etterspørselen av olje, hvilket ofte brukes som en indikasjon på global økonomisk aktivitet. Det svake oljesentimentet har imidlertid ikke smittet over på verdensindeksen, som legger på seg 9,9% i april målt i norske kroner. Råvaretunge Oslo Børs stiger 7,7% mens nordiske aksjer er opp 4,6%.

Den norske kronen styrker seg henholdsvis 2,4% mot dollaren og 2,7% mor euroen.

Vi ser et verdensomspennende rally på tvers av aktivaklasser fra bunnene i mars. Likevel føles det ikke som gull og grønne skoger. Slike rallyer har i retrospekt vært vanlig i markedssituasjoner med økt volatilitet. Med det sagt, hva hjelper historiske observasjoner i en så unik situasjon vi befinner oss i?

De toneangivende amerikanske børsene har lagt bak seg det største prosentvise månedlige bykset siden 1987, sterkt drevet av FEDs kraftfulle stimulanser. Powell signaliserte på det nylige rentemøte at sentralbanken ikke på noen måte har hast med å heve renten, og at verdipapirkjøpene vil fortsette i samme størrelsesorden, uten øvre grense. Den amerikanske resultatsesongen har så langt vært blandet, men imponerende tall fra blant annet Microsoft, Facebook og Tesla bidro til ytterligere oppgang på Wall Street nylig.

Trump har også satt i gang et prosjekt med mål om å ha på plass en vaksine innen nyttår.

Om oppgangen i kapitalmarkedene fortsetter vil avhenge av hvorvidt den gradvise gjenåpningen av økonomier i USA og Europa skjer uten at smittetallene skyter fart på nytt. Uansett, positive impulser, gjenåpninger, og svakt økende økonomisk aktivitet hjelper mye i disse snodige tider.

«Sell in May – and go away» eller «When in trouble – double»?

Aksjemarkedet har blitt betydelig dyrere etter en svært sterk april måned. Parallelt har inntjeningsestimatene falt, noe som har ført til at aksjemarkedene er en hel del dyrere nå enn for en måned siden. Samtidig, børsen er fremdeles langt under nivåer man så i starten av mars.

Den amerikanske S&P 500-indeksen representerer 500 store amerikanske virksomheter, og gir således en god representasjon av amerikansk industri. Nå handles indeksen på en P/E (Price/Earning) på ca 21x for 2020, mot 19,5 før krisen.

Vi ser redusering i spredning av koronaviruset, men det vil ta tid før økonomiene er i vanlig aktivitet igjen. Mange selskaper har tall for 1. kvartal klare. Koronapandemien har ført til endrede rammebetingelser, og betydelig forstyrrelse av driften samt økt økonomisk usikkerhet. 2 kvartal blir kanskje ikke bedre. Verdier på eiendeler og valutakurser blir mer volatile, og vi ser en markert nedgang i risikofrie renter i utviklede økonomier. Disse hendelsene og betingelsene skaper en grad av usikkerhet og risiko som børsnoterte selskaper kanskje ikke har opplevd før, og det kan ta tid før vi ser vekst i inntjeningsestimatene igjen.

Aksjemarkedene virker imidlertid å være frakoblet den svært sterke økonomiske nedgangen som blant annet beskrives i det internasjonale pengefondets (IMF). IMFs oppdaterte syn på økonomisk aktivitet i 2020 har en vekst på -3% for verdensøkonomien i år. Det virker som enkelte investorer nå avskriver 2020 som et tapt år, og nye posisjoner drives av positive impulser om at krisen snart er over, og at man får et V-formet oppsving inn i 2021.

I rentemarkedet ser vi fortsatt god verdi; Påslagene selv for de sikreste selskapsobligasjonene er fortsatt høy, og i high yield markedet får man 12-15% løpende avkastning i dag.

Vi anbefaler at man utnytter disse påslagene i kredittmarkedet i dag, og er forsiktig med vektingen i norske og internasjonale aksjer.

Last ned fond & markedsrapport

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Petter Slyngstadli

Analysesjef