Detaljhandelen steg med 5,7% i juni

Pandemien kommer nok til å prege nyhetsbildet lenge, og mange land må nok på nytt vurdere strengere restriksjoner og nedstengninger. Fortsatt er det smittetall og bekymringen rundt en andre bølge ift. koronapandemien preget nyhetsbildet i juli. Ved utgangen av juni hadde vi akkurat bikket 10 million smittede globalt, men nå tidlig i august, er det over 18 million som er smittet! Land som f.eks. Spania og Australia, opplever at smittetallene øker på ny, og de ser en svært tydelig andre bølge. Samtidig har mange andre land, blant de USA og en del fremvoksende økonomier, ennå ikke fått helt kontroll på den første bølgen.

BNP-tallene for 2. kvartal som vi har sett i juli peker også på de store kostnadene ved pandemien. BNP i europeiske land var ned mellom 10 og 20% i 2. kvartal, Eurosonens BNP falt med 12,1%. BNP i USA i andre kvartal falt med 32,9% (annualisert). Disse tallene er de svakeste vi har sett noensinne. Samtidig er noen av BNP-tallene, blant annet i USA, også bedre enn ventet. Vi ser også at de økonomiske nøkkeltallene forbedret seg gjennom juni, da man kunne lette litt på de strengeste korona-restriksjonene. Nå truer imidlertid en ny smittebølge, og den bedringen i økonomien mange har ventet i 3. og 4. kvartal, kan både bli svakere og ytterligere skjøvet ut i tid.

I Norge er makrotallene relativt gode. Detaljhandelen steg med 5,7% bare i juni og er dermed opp 13% det siste året, drevet også av fraværet av «harryhandelen» – svenskehandelen.

Vinneren tar alt!

Finansmarkedene viser en særegen evne til å se forbi svak vekst og svak inntjening i 2020 og videre mot det man venter blir mer normaliserte tall i 2021. Selskapenes rapportering for 2. kvartal har i stor grad innfridd forventningene. Både i USA og Norge ser vi at inntjeningsestimatene for både 2020 og 2021 har bunnet ut, for så å ha kommet litt opp.

Aksjemarkedene er stort sett opp i juli, og inntjeningsestimatene er generelt opp mer. Aksjemarkedene har med andre ord ikke blitt dyrere gjennom juli. Det er mye som tilsier at aksjemarkedsprisingen skal få en V-formet oppgang i både økonomi og inntjeningsestimater.

Likevel er det engang slik at «vinneren tar alt». For eksempel har de største teknologiselskapene i USA, levert svært gode tall. Tallene innen eksempelvis bank og råvarer er mer variabelt. Dette gjelder naturligvis for oljeselskapene, som også ser større nedskrivinger i kjølvannet av lavere oljepris.

Pandemien vil nok prege nyhetsbildet fremover. Den V-formede gjenhentingen i makrobildet, som aksjemarkedet langt på vei har priset inn, vil nok være veldig avhengig av at man slipper nye, store nedstengninger av både regioner og land.

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Petter Slyngstadli

Analysesjef