Forutsigbar avkastning over tid

Vi tilbyr formuende privatpersoner, private investeringsselskaper samt institusjoner deltakelse i prosjekter med direkteeksponering mot konkrete eiendommer.

Vårt hovedfokus er på identifisering av kvalitetseiendommer med god beliggenhet og solide motparter, som gir en forutsigbar avkastning over tid.

 

Våre tjenester

Vi har lang og bred erfaring fra transaksjonsorientert virksomhet

Tilrettelegging av eiendomsprosjekter

Norne Project Finance har tilrettelagt flere spennende eiendomsprosjekter. Siden oppstart i 2018 har vi tilrettelagt eiendom for en totalverdi på 5.5 milliarder kroner.

Vårt dyktige og erfarne team bistår våre investorer gjennom alle faser av prosessen – fra identifisering av attraktive muligheter, til strukturering og finansiering av eiendomsprosjektet og senere oppfølging av Prosjektselskapet.

Annenhåndsomsetning av prosjektandeler

Norne har en egen plattform for omsetning av prosjektandeler i annenhåndsmarkedet, noe som er med på å øke likviditeten på plasseringer i eiendomsprosjektene våre.

Oppfølging av eiendomsprosjekter

Vi støtter våre investorer, og prosjektselskaper, og er behjelpelig i prosjektadministrasjon ved behov.

Kontakt oss (skjema)

Utvalgte transaksjoner

Project Finance Team