Aksjeanbefaling

Norne har satt sammen en liste over anbefalte aksjer som kan potensielt gi god avkastning.
Nornes 5 aksjetips
Hvilke aksjer bør man kjøpe i 2021

Aksjemarkedene har vist seg om og om igjen å være den spareformen som gir best langsiktig avkastning. Men hvilken aksje skal man kjøpe? Vi har satt sammen en portefølje bestående av 5 selskaper som vi oppdaterer månedlig.

Kitron er et selskap som lager elektroniske og digitale løsninger for elektroniske produksjonsselskaper. Selskapet har kunder innenfor industri, forsvare/luftfart, medisinsk/farmasøytisk industri, energi/telekom og offshore/marin. Blant annet er de en viktig leverandør inn mot de nye jagerflyene våre, F-35, som lages av Lockheed Martin. Til tross for dette er selskapet et av selskapene med minst ESG-risiko i Norge, i følge Sustainalytics. Selskapet handels på ca. 14x årets inntjening og betaler ut ca. 4% i utbytteyield. I løpet av det siste året har selskapet blant annet integrert en ny virksomhet i USA, åpnet en ny fabrikk i Polen og utvidet kapasiteten i Kina. Kitron er et selskap vi har likt lenge i Norne, og har steget kraftig på børsen gjennom flere år. Samtidig forblir selskapet relativt rimelig priset (PE 13,3 for i år), og det kan vise til en svært god lønnsomhet, med både ROE og ROIC tall over 20%. Selskapet betaler i tillegg ut utbytter tilsvarende rundt 5% utbytteyield.
PHO – Photocure titulerer seg «the Bladder Cancer Company», og blærekreft er en stor og omfattende lidelse i hele verden. Selskapet tok hjem markedsføringsrettighetene for hovedproduktet Hexvix/Cysvix i Europa i fjor, og de vil bruke året på å bygge opp en salgsorganisasjon som skal øke salget i Europa. I tillegg fikk selskapet akkurat en partner i Kina og Taiwan, som også vil markedsføre dette produktet i Kina. Et vekstcase som vi tror vil lykkes i sine planer for de neste årene, men som først da vil bli rimelig.
Landbasert oppdrett står overfor en revolusjon i Norge og i verden. Vi ser stadig flere selskaper i denne sektoren starter opp, henter penger og søker børsnotering. Akva Group er en av de viktigste leverandørene inn til disse selskapene og marin bransje for øvrig. Akva Group har fått mange nye kontrakter i det siste, og er en lønnsomt og rimelig måte å spille denne revolusjonen på. PE 18x for i år speiler at veksten for Akva er høy.
Vi har akkurat tatt opp dekning på Strongpoint, som er en teknologileverandør mot detaljhandelen. Analytikeren vår er begeistret, og satt kursmål 28, over 50% høyere enn dagens kurs. Selskapet leverer blant annet elektroniske merkelapper til varer, og løsninger for logistikk og lagerstyring. Mye av selskapets teknologi er skreddersydd til e-handelsløsninger, og selskapet har både egen teknologi, og samarbeider med partnere. Et spennende selskap i en spennende nisje, som heller ikke er dyrt. PE 14x i å4, med høy EPS-vekst og høy egenkapitalavkastning
Norne Securities mener egenkapitalbevisene i dag fremstår som spesielt attraktive. De fleste aksjer og aktivaklasser har blitt repriset gjennom at renten har falt så kraftig som den har, men egenkapitalbevisene handles fortsatt til pris/bok rundt 1., rundt 50% rabatt til Oslo Børs både på denne og P/E. Selv om Finanstilsynet og – departementet vil at bankene skal være forsiktig med dividendene, har mange fortsatt kapasitet til å utbetale 5-10% av aksjekursen i utbytter. Tapene er moderate, egenkapitalavkastningen er litt preget, men mye bedre enn på børsen for øvrig, og de fleste EK-bevisene handles under 10x på P/E. I dag liker vi Sparebanken Sør og Helgeland Sparebank best, begge rimelige, P/B mellom 0,7-0,85 og P/E godt under 10x. Begge har også høy utbyttekapasitet, under gjeldende regler, og kan betale ut hhv. 9 og 7% dividende yield for 2020.

SelskapNorne RatingKursmål
Helgeland SparebankKJØP104
Sparebanken SørKJØP137
StrongPoint KJØP35
Akva GroupKJØP95
Photocure KJØP150
KitronKJØP24

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd, men snarere gi leserne innsikt og kunnskap om sparing og investering. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Sør er eier i Norne.