Aksjeanbefaling

Norne har satt sammen en liste over anbefalte aksjer som kan potensielt gi god avkastning.
Nornes 5 aksjetips
Hvilke aksjer bør man kjøpe i 2021

Aksjemarkedene har vist seg om og om igjen å være den spareformen som gir best langsiktig avkastning. Men hvilken aksje skal man kjøpe? Vi har satt sammen en portefølje bestående av 5 selskaper som vi oppdaterer månedlig.

Kitron er et selskap vi har likt lenge i Norne. Selskapet, som produserer elektroniske komponenter til produksjonsprosesser innenfor forsvar/luftfart, energi, telekom, industri, medisinsk utstyr og bilindustrien, har steget kraftig på børsen gjennom flere år, men samtidig forblir selskapet relativt rimelig priset (PE 13,3 for i år), og det kan vise til en svært god lønnsomhet, med både ROE og ROIC tall over 20%. Selskapet betaler i tillegg ut utbytter tilsvarende rundt 5% utbytteyield. Selskapet hadde kapitalmarkedsdag midt i mars, og løftet det langsiktige salgsmålet fra 5 til 6 mrd. NOK, samtidig som de løftet marginforventningene. Vi økte våre estimat også, og kursmålet fra 24 5il 25.
Photocure er en annen av våre favoritter, og vi ser at selskapet har hatt en veldig fin utvikling i høst og vinter, men ennå er det omtrent 10% oppside til vårt kursmål på 150. Selskapet kjøpte i vår tilbake distribusjonsrettighetene for hovedproduktet Hexvix i Europa fra Ipsen. Salget av dette produktet i Europa har lenge «lagget» det vi har sett f.eks. i USA og Norden, og vi er spente på hvor raskt PHO kan øke dette salget fremover. Løypemeldingene er foreløpig gode, men selv om vi er optimistiske til utsiktene til selskapet, er vi forberedt på at det kan ta noe tid å få salget i Europa opp på det nivået vi ser andre steder.
Vi foretrekker i dag Sparebank 1 Nord-Norge blant EK-bevisene, med samarbeidspartneren i Nord-Norge og på Helgelandskysten, Helgeland Sparebank. Samarbeidet åpner for synergier og kostnadsbesparelser for begge bankene, og allerede nå har Sparebank 1 Nord-Norge (NONG) den beste lønnsomheten målt ved ROE av EK-bevisene. Begge fremstår likevel rimelige på P/E (< 10). Utbytte er moderat for begge i år, men til neste år ser vi vesentlig økning i utbyttekapasiteten.
Vi mener Telenor har gode defensive kvaliteter i et utfordrende makroklima, og etterspørselen etter data og datatrafikk har økt i koronakrisen. Telenor er priset på rundt 16 gangeren årets forventede inntjening, samtidig er utbytteyielden i selskapet rundt 6%, og i et lavrenteregime som i dag, er dette en meget god løpende avkastning. Telenor har en svært god lønnsomhet, med en egenkapitalavkastning på 35% og en avkastning på investert kapital på rundt 20%. Telenor har lønnsomhet og kapital nok til også å kjøpe tilbake egne aksjer, noe de senest i fjor hadde et program for.
Vi tok opp dekning på Goodtech i mars 2021 med et kursmål på 17, noe som utgjorde rundt 50% oppside. Goodtech er et engineeringselskap med kjernekompetanse innenfor industriell effektivisering og løsninger for miljøet. Selskapet har relativt nylig skiftet ledelse, og endrer strategien noe, og – mener vi – er i ferd med å implementere en mer kommersiell kultur. Selskapet er ikke rimelig per i dag, og vi venter moderat vekst i salgsinntektene fremover. En viss marginekspansjon og operasjonelle grep gjør imidlertid at vi venter sterk vekst i både EBIT og EPS de neste to årene.

SelskapNorne RatingKursmålOppside
KitronKJØP2515 %
PhotocureKJØP15010 %
Sparebank 1 Nord-NorgeKJØP8710 %
TelenorKJØP18020 %
GoodtechKJØP1750 %

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd, men snarere gi leserne innsikt og kunnskap om sparing og investering. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Sør er eier i Norne.