Nornes aksjetips

Norne har satt sammen en liste over anbefalte aksjer som kan potensielt gi god avkastning.

Hvilke aksjer bør man kjøpe i 2022

Aksjemarkedene har vist seg om og om igjen å være den spareformen som gir best langsiktig avkastning. Men hvilken aksje skal man kjøpe? Vi har satt sammen en aksjeanbefaling bestående av 5 selskaper som vi oppdaterer månedlig.

Det ligger an til en veldig urolig høst: De ledende indikatorene lyser gult, inflasjonen har steget til høyder vi ville betraktet som absurde for et par år siden, og styringsrentene, både i Norge og ute, har blitt satt mye opp – men skal også settes mye til opp.

Aksjer er for de langsiktige, og det er viktig i dagens situasjon å ikke være for modig. Rimelig priset kvalitetsselskap er oppskriften for de langsiktige investorer

Kitron er et slikt kvalitetsselskap. Selskapet har både forretningsområder som betjener energifeltet, forsvar/luftfart som jo er i vinden i dag, digitalisering & «connectivity» og helse. Kitron har lidd under forstyrrelser i globale leverandørkjeder, men når disse nå letter, tror vi Kitron vil være et selskap som vil ha prisingsmakt i forhold til kunder. Selskapet har også en ordrebok som peker mot veldig høy vekst, og fremstår i dag som rimelig priset.
Den norske børskjempen har firedoblet seg siden bunnen i mars 2020, og er naturligvis et av de europeiske selskapene som nyter best av de enormt høye naturgass og energiprisene. Med en normalisert energipris er selskapet naturligvis et salg, men vi tror vi – dessverre – må leve med høye energipriser i vinter. Da fremstår Equinor som rimelig priset og som en «forsikring» mot ytterligere eskalering av energikrisen i Europa
Vi har valgt å ta med Yara International videre, selv om naturgass er en viktig innsatsfaktor og kostnadsdriver for Yara. For det første har også gjødselprisene steget, og vi tror de vil stige videre nå når innkjøpssesongen i Europa starter. For det andre har Yara lukket ned europeisk ammoniakk-produksjon i tråd med oppgangen i naturgassprisene, og de henter heller ammoniakk fra andre verdensdeler med lavere energipriser. Denne ammoniakken brukes videre som innsatsfaktorer i Yaras mer komplekse og verdifulle produkter. Historisk har ofte Yaras samlede margin steget i disse situasjonen, og selv om vi tror salget blir påvirket av de ekstreme prisene, tror vi på bra inntjening for Yara, samt en forsikring mot lavere naturgasspriser – på kort og mellomlang sikt.
Vi liker kjemikalietankrederiet Stolt-Nielsen veldig godt. Ikke bare er selskapet spesielt rimelig priset på en P/E på ca. 4,5x og en fri kontantstrøm «yield» på 30-40%. Men selskapet opererer i et duopol der ratene har utviklet seg bra, og der kontraheringen av nye skip er svært begrenset, grunnet f.eks. usikkerhet rundt motorvalg fremover. Selskapet har i tillegg terminaler og en sjømatdivisjon som nyter godt av godt momentum her, og eier også 45% av et LNG-rederi, som har truffet planken bra mht. levering av skip.
Sparebank 1 Midt-Norge og Sparebank 1 Østlandet Norne Securities mener egenkapitalbevisene fortsatt er attraktive. Selv om rentene kommer opp og noen konsumenter og bedrifter opplever finansielt stress, har tapene vært veldig moderate. De veldig høye energiprisene vil nok føre til høyere tap fremover, men oppgangen i markedsrenter fører også til en økning i rentemarginene, da utlånsrentene øker mer enn innskuddsrentene. Kapitaldekningen hos bankene er også veldig solid, og tapsevnen er betydelig. Vår ene favoritt blant EK-bevisene, Sparebank 1 Midt-Norge har også i mindre grad kunder som er rammet av den høye strømprisen. Banken er blant de rimeligste, men samtidig også mest lønnsom. Den andre favoritten vår er Sparebank 1 Østlandet, som også fremstår som rimelig, og denne banken er kanskje den blant de største EK-bevisene, som har størst eksponering mot høyere rentemarginer.

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd, men snarere gi leserne innsikt og kunnskap om sparing og investering. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Sør er eier i Norne.