Aksjeanbefaling

Norne har satt sammen en liste over anbefalte aksjer som kan potensielt gi god avkastning.
Nornes 5 aksjetips
Hvilke aksjer bør man kjøpe i 2021

Aksjemarkedene har vist seg om og om igjen å være den spareformen som gir best langsiktig avkastning. Men hvilken aksje skal man kjøpe? Vi har satt sammen en portefølje bestående av 5 selskaper som vi oppdaterer månedlig.

Børsen er dyr – det er det ingen tvil om. Samtidig er det mange selskaper som framstår som ganske rimelig priset, ofte er det selskaper utenfor det sterkeste rampelyset, men også blant børslokomotivene er det verdi å finne. 

Kitron er et selskap vi har likt lenge i Norne. Selskapet, som produserer elektroniske komponenter til produksjonsprosesser innenfor forsvar/luftfart, energi, telekom, industri, medisinsk utstyr og bilindustrien, har steget kraftig på børsen gjennom flere år, men samtidig forblir selskapet relativt rimelig priset (PE 13,3 for i år), og det kan vise til en svært god lønnsomhet, med både ROE og ROIC tall over 20%. Selskapet betaler i tillegg ut utbytter tilsvarende rundt 5% Kitron er et selskap vi har likt lenge i Norne. Selskapet, som produserer elektroniske komponenter til produksjonsprosesser innenfor forsvar/luftfart, energi, telekom, industri, medisinsk utstyr og bilindustrien, har steget kraftig på børsen gjennom flere år, men samtidig forblir selskapet relativt rimelig priset (PE 13,3 for i år), og det kan vise til en svært god lønnsomhet, med både ROE og ROIC tall over 20%. Selskapet betaler i Kitron er et selskap vi har likt lenge i Norne. Selskapet, som produserer elektroniske komponenter til produksjonsprosesser innenfor forsvar/luftfart, energi, telekom, industri, medisinsk utstyr og bilindustrien, har steget kraftig på børsen gjennom flere år, men samtidig forblir selskapet relativt rimelig priset (PE 13,3 for i år), og det kan vise til en svært god lønnsomhet, med både ROE og ROIC tall over 20%. Selskapet betaler i tillegg ut utbytter tilsvarende rundt 5% utbytteyield. Selskapet hadde kapitalmarkedsdag midt i mars, og løftet det langsiktige salgsmålet fra 5 til 6 mrd. NOK, samtidig som de løftet marginforventningene. Vi økte våre estimat også, og kursmålet fra 24 til 25.
Belships er et tørrlastrederi med mest tonnasje innenfor surpramax og ultramax-segmentet. Særlig supramax-ratene har utviklet seg fantastisk det siste halve året, samtidig er ordreboken svært lav, noe som underbygger at ratene kan holde seg høy lenge. Belships leverte svært gode tall for 1. kvartal og er i stand til å gjeninnføre dividender fra 2. kv. 2021, noe som vi mener vil være veldig positiv for aksjekursen. Aksjen er rimelig, P/E ca. 7x, vi ser mange innside-kjøp i aksjen, og selv om sommeren er en litt sesongmessig svak periode for tørrlast, tror vi Belships kan være et spennende bet på høyere verdenshandel og råvarepriser fremover.
Men selv om markedet er dyrt, er det fortsatt mange aksjer på Oslo Børs som er svært interessant priset. Da er det greit å starte med banksektoren. Vi synes egenkapitalbevisene fremstår veldig attraktivt i dagens marked, da multippelekspansjonen her har vært liten, riktignok handles nå de fleste bevisene på over 1 på pris/bok, men P/E for i år er 10-12x og direkteavkastningen er gjerne over 5%. I dag er favorittene våre i markedet Sparebanken 1 Midt-Norge (MING) og Helgeland Sparebank. Begge rimelige, MING leverte svært gode tall for 1. kvartal og er både det billigste store EK-beviset på P/E og det mest lønnsomme (ROE). Helgeland er rimelig, og betaler ut bra med dividender. Egenkapitalbevisene bør også håndtere høyere renter bra, vanligvis kan man hente ut høyere rentemarginer ved noe høyere renter.
Det er ikke lenge siden vi tok opp dekningen på Strongpoint med et kursmål 28. Dette var i februar i år. Kort tid etterpå sto aksjekursen høyt på tredvetallet og vi tok ned anbefalingen vår til Hold, mens vi oppjusterte kursmålet til 35. Senere har aksjekursen falt noe tilbake, selskapet leverte 1. kvartalsresultat som var litt skuffende. Likevel, guiding og vekst er uendret, og vi har tatt selskapet til kjøp, med kursmål 38. Vi liker selskapet veldig godt, med sine automatiserte løsninger for detaljhandel og netthandel, tror vi selskapet er godt posisjonert fremover. Vi vurderer det som et defensivt vekstselskap, som fremstår som relativt rimelig. I mai vant selskapet en stor kontrakt med COOP, der de skal levere Pricers sine «Electronic Shelf Labels» til kjeden. Kontrakten var verdt 140 MNOK.
For de som fortsatt ønsker å ha eksponering mot konvensjonell olje og gass produksjon, synes vi Aker BP i dag er en attraktiv aksje. Selskapet står foran en sterk økning i produksjonen og Aker-systemet er i ferd med å rigge Aker BP som en «melkeku», et selskap som skal generere kontantstrøm og utbyttekapasitet for gruppen og aksjonærene. Vi tror risikoen mht. oljeprisen er på oppsiden ift. sterk økning i den økonomiske aktiviteten over sommeren. Virusspredningen i India og resten av Sør-Øst Asia er den største trusselen per i dag.

SelskapNorne RatingKursmålOppside
KitronKJØP2515 %
Belships KJØP1210 %
Sparebank 1 Midt NorgeKJØP13010 %
StrongpointKJØP3820 %
Aker BPKJØP27010 %
Helgeland SparebankKJØP12010 %

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd, men snarere gi leserne innsikt og kunnskap om sparing og investering. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Sør er eier i Norne.