Nornes aksjetips

Norne har satt sammen en liste over anbefalte aksjer som kan potensielt gi god avkastning.

Hvilke aksjer bør man kjøpe?

Aksjemarkedene har vist seg om og om igjen å være den spareformen som gir best langsiktig avkastning. Men hvilken aksje skal man kjøpe? Vi har satt sammen en aksjeanbefaling bestående av 5 selskaper som vi oppdaterer månedlig.

Som de fleste kjenner til, har flere store temaer og hendelser påvirket kapitalmarkedene så langt i år. Fortsatt kaster den russiske invasjonen av Ukraina, oppgang i energiprisene, rente- og inflasjonshopp skygger over verdens børser.

Aksjer er for de langsiktige, og det er viktig i dagens situasjon å ikke være for modig. Rimelig priset kvalitetsselskap er oppskriften for de langsiktige investorer. 

Solparker har blitt en veldig lønnsom energiform.
Scatec er et spennende selskap som har solparker i mange land, og lønnsomheten og investeringslysten innenfor sektoren tror vi vil bidra til at selskapet opplever ny vekst. Vi ser at polysilicon prisene er volatile. De falt markert inn i 2023, men har siden tatt igjen store deler av fallet. Dette er en viktig kostnadskomponent for Scatec. Det er også viktig at det ikke bryter ut en full handelskrig mellom Kina og resten av verden, da kineserne kontrollerer mye av verdikjeden bak solpaneler. Vi venter god vekst for Scatec fra i år til neste år, og også utbytter.
Aker BP er et norsk oljeselskap som er rimelig priset (<6x PE for i år), og som betaler ut svært attraktive dividender (7,9% dividend yield ventet for 2023). Selskapet har også vekstplaner, og selv om også kostnadene øker noe, er denne veksten ventet å komme i svært lønnsomme felt.
Aker BP har det meste av sin produksjon innenfor olje, og er mindre eksponert (enn f.eks. Equinor) mot naturgassprisene. Vi venter mer moderate naturgasspriser fremover, men tror risikoen på oljeprisen er på oppsiden i kjølvannet av «gjenåning» av Kina.
StrongPoint leverte svært gode resultat for 4. kvartal, og slo våre forventninger på alle nøkkeltall. Forstyrrelsene i leverandørkjeden, som begrenset salget i fjor og forfjor, er nå et tilbakelagt stadium for selskapet, mens integrasjonen av ALS har gått bra og dette selskapet bidro også med en betydelig andel av salget.
Selskapet beholder sine ambisjoner om inntekter på 2,5 mrd. NOK i 2025 og EBITDA-marginer på 13-15%, og 4. kvartalsresultatene var et stort skritt i den retningen. Selskapet betaler også ut gode dividender, og mens P/E er ca. 16x årets inntjening er dividende-yielden nærmere 4%!
Kjemikalietank-segmentet som Odfjell «deler» med konkurrenten Stolt-Nielsen er svært lønnsomt. Det «tilstøtende» segmentet produkttank ser også ratene stige kraftig, og dette betyr mindre konkurranse for kjemikalietankerne. Mange shipping segment ser lite nykontrahering, grunnet usikkerhet rundt f.eks. motorvalg i lys av miljøkrav til flåten, nå og i fremtiden. Dermed kan en «superprofitt» bli låst inn i disse segmentene. Odfjell SE prises på < 4x årets inntjening, og betaler ut nesten 14% utbytte som andel av aksjekursen.
Den frie kontantstrømmen nærmer seg 50% av markedsverdien, og selv det var noe å sette fingeren på ved 4. kvartal rapporteringen, er dette en nesten uimotståelig verdi!
Sparebanken Vest Vår veldig lokale sparebank, Sparebanken Vest, imponerer gang på gang med svært gode resultat, også i 4. kvartal. Utlånsveksten, drevet også av «nettbanken» Bulder Bank er solid, utlånstapene er nært ikke-eksisterende, og kostnadsprosenten er den laveste i industrien. På toppen av dette får man også en rimelig bank (P/E ca. 9x 2023) og god utbytteyield (i underkant av 6%), samt god kjernekapitaldekning og lønnsomhet. Sparebank 1 Midt-Norge Midt-Norge (MING) er blant de mest lønnsomme av sparebankene våre, og har også en veldig høy kjernekapitaldekning. Selskapet er omtrent på snittet i forhold til pris/bok, men rimelig på PE. 4. kvartalsresultatene viste svært gode netto renteinntekter, samt betydelig lavere kostnader og tap enn vi ventet. Vi tok opp kursmålet til 150 etter rapporten, og MING – som har underprestert de andre bankene – er en favorittbank fortsatt.

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd, men snarere gi leserne innsikt og kunnskap om sparing og investering. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Sør er eier i Norne.