Nornes aksjetips

Norne har satt sammen en liste over anbefalte aksjer som kan potensielt gi god avkastning.

Hvilke aksjer bør man kjøpe?

Aksjemarkedene har vist seg om og om igjen å være den spareformen som gir best langsiktig avkastning. Men hvilken aksje skal man kjøpe? Vi har satt sammen en aksjeanbefaling bestående av 5 selskaper som vi oppdaterer månedlig.

Aksjer er for de langsiktige, og det er viktig i dagens situasjon å ikke være for modig. Rimelig priset kvalitetsselskap er oppskriften for de langsiktige investorer. 

Solparker har blitt en veldig lønnsom energiform. Scatec er et spennende selskap som har solparker i mange land, og lønnsomheten og investeringslysten innenfor sektoren tror vi vil bidra til at selskapet opplever ny vekst. Scatec er også blant våre favorittaksjer. Sol er vårt beste, kortsiktige «bet» når det gjelder å snu energimiksen globalt, fort. Sol er konkurransedyktig i de fleste verdenshjørner og hittil i år har vi sett kraftig fall i både panelprisene og polysilikonprisene, begge innsatsfaktorer i Scatecs solparker. Men vi har også sett diskonteringsrentene stige med det generelle rentenivået, og dette rammer en «infrastrukturaksje» som Scatec. Dermed falt kursen med stigende renter, samtidig har den siste måneden med sterk fallende rente, løftet Scatec opp igjen. Vi venter videre rentefall i 2024 og gode utsikter for solenergi.
Oljeselskapene har fokus på å generere cash og lønnsomhet til aksjonærene. Aker BP vil imidlertid også vokse, og selv med aggressive kutt av fossile energikilder for å nå klimamålene, vil «depletion» (tømming av eksisterende oljebrønner) skje fortere, noe som gir et behov for nye funn. Forut for 3. og 4. kvartal i 2023 var vi positiv til oljeprisen, grunnet en ventet undertilbudssituasjon. Etterspørsel har imidlertid skuffet og amerikansk produksjon overrasket positivt, så oljeprisen er svakere enn tidligere antatt. Likevel er Aker BP svært lønnsom. P/E 2024 på rundt 7x, dividend yield på rundt 8,5%
Belships er et tørrbulkrederi som opererer først og fremst i Surpramax-segmentet, altså ikke de største båtene, men heller ikke de minste (50-60000 DWT). Ordreboken i dette segmentet er svært lav (7-8% av flåten), men Belships har sikret seg noe mer tonnasje, og har også sikret gode rater for første halvdel av 2024. Årsskiftet og kinesisk nyttår er gjerne høysesong for tørrbulkskipene, og ratebildet har vært veldig sterkt, uten at Belships-kursen har ikke reagert nevneverdig. P/E 6,5x for 2024, dividend yield på 9,1%.

EMS-selskapet Kitron er et av børsens kvalitetsselskaper.
Samtidig kommet ned en del fra toppen på nesten 47 kroner fra i vår.

I dag er børskursen rundt 34 kroner, og dette innebærer at man får Kitron på en P/E på ca. 10x for 2024 (Bloomberg-estimat) og en dividend yield ikke langt fra 4%. Selskapet har «varige konkurransefortrinn» i et stort produktspekter, men er samtidig ikke immun mot svingninger i økonomi og konjunktur.

I det siste har «aerospace & defence» divisjonen drevet mye av salget, samtidig har salget vært såpass sterkt at backlog’en har minket litt.

Det finnes mange veier til Rom, særlig i aksjemarkedet, men om man skulle foretrekke en lite ruglete, bekymringsfri og profitabel vei, så kan supersektoren over alle supersektorer, sparebankene, være et godt sted å plassere penger.


 

Sparebanken Vest


har vært en «champion» i sparebank-heatet de siste årene. Sterk lånevekst, drevet av blant annet Bulder Bank, lave tap, klasseledende kostnadsprosent og svært god lønnsomhet.
Banken er dyrere enn de fleste andre bankene på pris/bok 1,3, men leverer best lønnsomhet med en ROE som vi forventer vil være 17,8%(!) i 2024. I tillegg rimeligste på P/E i 2024 på 6,6x, og med høyest dividende yield, over 8% i 2024.

Sparebanken 1 Helgeland

Det ser ut som det blir fusjonsfest i sparebank-markedet! Sparebank 1 Helgeland er kanskje den mest attraktive fusjonskameraten der ute. Banken er veldreven, har god ROE (for en bank som ikke har IRB-status) og er blant de rimeligste både på P/E og Pris/bok. Samtidig har banken svært god kapitaldekning og lave tap. Sparebank 1 Nord-Norge har 20% eierandel i Helgeland, og er den mest aktuelle partneren, men andre banker kan også ønske et fotfeste i nord, f.eks. Sparebank 1 Midt-Norge. For begge disse bankene ville en potensiell fusjon vært innvannende.

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd, men snarere gi leserne innsikt og kunnskap om sparing og investering. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Sør er eier i Norne.