Nornes aksjetips

Norne har satt sammen en liste over anbefalte aksjer som kan potensielt gi god avkastning.

Hvilke aksjer bør man kjøpe?

Aksjemarkedene har vist seg om og om igjen å være den spareformen som gir best langsiktig avkastning. Men hvilken aksje skal man kjøpe? Vi har satt sammen en aksjeanbefaling bestående av 5 selskaper som vi oppdaterer månedlig.

Aksjer er for de langsiktige, og det er viktig i dagens situasjon å ikke være for modig. Rimelig priset kvalitetsselskap er oppskriften for de langsiktige investorer. 

Solparker har blitt en veldig lønnsom energiform.

Scatec bygger ut og drifter solcelleparker i mange land, blant annet i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Øst-Europa. Solenergi – i alle fall der solen stort sett skinner – er kanskje den fornybare energiformen som er mest lønnsomt, også målt mot konvensjonelle energikilder.

Scatec prises nå på 16x årets inntjening, men så lavt som 12x 2025-inntjeningen og 10x 2026 inntjeningen. Problemene rundt finansering er delvis løst gjennom asset salg og inntjening. Vi har kursmål 82, en oppside på ca. 20%.

I en geopolitisk usikker verden, der likevel veksten er ganske bra, tror vi det kan være lurt å eie et oljeselskap. Olje er noe vi bør og skal slutte med, men i overskuelig framtid vil olje være en del av vårt energibehov. Aker BP er veldrevet oljeselskap (og naturgass) som fremstår som rimelig og med gode, løpende utbytter.

Belships er et tørrbulkrederi som opererer først og fremst i Surpramax-segmentet, Tørrbulkrederiet Belships nyter godt av sterkere vekst globalt, og stor etterspørsel etter tørrbulk-båter. Samtidig er ordreboken, særlig for det «Ultramax» segmentet

Belships opererer i, svært lav, og alderen på flåten er høy. Ultramax-segmentet frakter først og fremst jordbruksvarer, mineraler og kull, mens jernmalm, stål og sement utgjør en mindre andel. Innenfor jordbruksvarer og mineraler ser vi sterk, global etterspørsel.
Belships fremstår som svært rimelig, med en god dividende yield.

«The Bladder Cancer Company» som de kaller seg, selger preparater som skal avhjelpe blærekreft, men også oppdage blærekreften i tidlige stadier.

Selskapet selger et såkalt «Blue Light Cytoscope», til sykehus, som gjør at sykehusene ved bruk av selskapets produkter lettere kan oppdage og behandle kreft. Selskapet opplever bra etterspørsel etter produktene sine både i Europa, Kina og USA, men er et typisk vekstselskap. P/E 27x 2025, men fallende til 15x 2026

Det finnes mange veier til Rom, særlig i aksjemarkedet, men om man skulle foretrekke en lite ruglete, bekymringsfri og profitabel vei, så kan supersektoren over alle supersektorer, sparebankene, være et godt sted å plassere penger.


Sparebanken Sør

Sparebanken Sør har hatt en fin reise etter stiftelsens nedsalg i fjor høst, men fremstår fortsatt som rimelig på pris/bok 0,94 – billigst blant de store bankene. Egenkapitalavkastningen er på den andre siden estimert til 12,5% i år, ikke høyest blant de store bankene, men heller ikke lavest. Banken – som opererer i Rogaland, Telemark, og særlig Agder, er eksponert mot en region i makroøkonomisk medvind, og betaler ut svært attraktive dividender. På en P/E på 7,5x årets inntjening er banken blant de aller rimeligste.

Sparebanken Møre

Sparebanken Møre er en annen bank som fremstår som rimelig, på en pris/bok på ca. 1,1x. Banken betaler «klasseledende» dividender, for 2023 nesten 9%. Banken har tilfredsstillende ROE, på rundt 12%. Sparebanken Møre opererer også i et område som er eksponert mot sterke eksportnæringer og der aktiviteten holder seg godt. Vi har kursmål 97, en oppside på ca. 15% fra dagens kurs.

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd, men snarere gi leserne innsikt og kunnskap om sparing og investering. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Sør er eier i Norne.