Nornes aksjetips

Norne har satt sammen en liste over anbefalte aksjer som kan potensielt gi god avkastning.

Hvilke aksjer bør man kjøpe i 2022

Aksjemarkedene har vist seg om og om igjen å være den spareformen som gir best langsiktig avkastning. Men hvilken aksje skal man kjøpe? Vi har satt sammen en aksjeanbefaling bestående av 5 selskaper som vi oppdaterer månedlig.
2021 ble et fabelaktig aksjeår: Oslo Børs’ Hovedindeksen steg 23%, mens EK-bevisene var i snitt opp 50%. For 2022 venter vi mer moderat avkastning og høyere volatilitet ettersom sentralbankene rasler kraftig med «rentesablene». Men samtidig er det mange selskaper som absolutt kan «regnes hjem», og med løpende renter på under 1% og prisvekst over 5%, er rimelige, gode og utbyttebetalende selskaper kanskje et brukbart hjem for sparepengene i 2022 også?
Kitron kjenner litt på utfordringene rundt tilbudskjedene. Selskapet har også betydelig aktivitet i Øst-Europa, med blant annet store fabrikker i Kaunas i Litauen og i Polen. Selskapet gjorde i 4. kvartal et godt og innvannende oppkjøp av danske BB Electronics, og dette gjør at vi forventer vekst i salg i 2022. Vi er imidlertid spente på om problemene i leverandørkjedene er løste for selskapet, som de indikerte på resultatfremleggelsen for 4. kvartal. Det er imidlertid betryggende at selskapet fremstår som rimeligere enn tidligere. Vi har kjøpsanbefaling på Kitron og kursmålet er 27.
Det er en stor risiko i dagens marked å ikke eie oljeselskaper. Oslo Børs er kraftig opp hittil i år, og det meste skyldes olje- og energirelatert, og shippingaksjer. Aker BP er moderat opp. Oppkjøpet av Lundin Energy’s olje- og gassvirksomhet framsto som dyrt og i tillegg måtte investorene rydde plass i porteføljene i februar til nynoteringen Vår Energi. Vi tror at Aker BP er godt rustet framover, med svært gode eiendeler og svært lav «løftekostnad» for selskapets oljereserver. Vi forventer romslige utbytter fremover! Vi har kjøpsanbefaling på selskapet og et kursmål på 310 kroner.
Det betyr ikke at vi forlater våre kjære egenkapitalbevis for å prøve lykken i mer volatile aksjer! I dag er også to av fem favorittaksjer EK-bevis, og nå er dette Sparebank 1 Midt-Norge (MING) og Sparebank 1 Nord-Norge. Begge bankene er blant de mest lønnsomme EK-bevisene, men også blant de som betaler ut de høyeste utbyttene. De er relativt dyre på pris/bok, men fortsatt under 1,5x. De lettelse pengene er gjerne plukket opp i EK-bevisene, men vi tror at sektoren fortsatt har god risk/reward så lenge P/B-multippelen er under 1,5x. Spesielt i dag når veldig mye i finansmarkedene er dyrt.
Det er svært spennende tider for vår gjødselgigant Yara. De høye gassprisene er en utfordring for selskapet, samtidig stiger også urea-prisene veldig sterkt. Spørsmålet er imidlertid, vil den globale bonden ha råd til å gjødsle avlingen sin slik vedkommende burde for å maksimere høstingen. Vi håper det, for uten Yaras produkter kan matvarekrisen bli svært kraftig. Inntjeningsestimatene for Yara har steget kraftig i år, men kursen har stort sett vært stabil på rundt 450 kroner. Vi har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 500 kroner, noe vi tror kan være innenfor rekkevidde i år.
StrongPoint er et selskap som hjelper handelsselskaper i å digitalisere og automatisere detaljhandel og netthandel. Selskapet løsninger burde dermed være attraktive, også i en situasjon der det er mangel på arbeidskraft. Selskapet kjøpte nylig det britiske selskapet Air Link Systems, som gi selskapet tilgang på et attraktivt britisk marked. Et selskap som StrongPoint vil være eksponert mot utfordringer i leverandørkjedene, og vi er også spente på hvordan StrongPoint lykkes med å håndtere knappheter på produkter. Selskapet fremstår som et rimelig vekstselskap, og vi har kjøpsanbefaling og et kursmål på 38 kroner.

SelskapNorne RatingKursmålOppside
KitronKJØP2725%
Aker BPHOLD31010 %
Sparebank 1 Midt NorgeKJØP17520 %
Sparebank 1 Nord-NorgeKJØP12520 %
YARAKJØP50010 %
StrongpointKJØP3860 %

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd, men snarere gi leserne innsikt og kunnskap om sparing og investering. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Sør er eier i Norne.