Finansiering & restrukturering

Norne har lang erfaring som finansiell rådgiver for alle typer finansielle transaksjoner, og bistår både ikke-noterte og noterte selskaper i finansmarkedet. Våre rådgivere har bred bransjekunnskap, blant annet innen fiskeri, industri, infrastruktur, energi og reiseliv. Norne er i tillegg i særstilling med bransjekunnskap innen banksektoren i Norge, og har et eget dedikert bankteam som har lang erfaring med norske sparebanker. Nornes rådgivere er lokalisert i Bergen, Oslo og Trondheim, og bistår kunder fra hele landet.
investment banking

Våre tjenester

Norne er i særstilling med bransjekunnskap innen banksektoren i Norge, og har et eget dedikert bankteam som har lang erfaring med norske sparebanker. Nornes rådgivere er lokalisert i Bergen, Oslo og Trondheim, og bistår kunder fra hele landet.

Norne har rådgivere som har mange års erfaring innen M&A (mergers and aquisitions). I forbindelse med transaksjoner gjennomføres ofte en verdsettelse og vi bistår med dette der det er hensiktsmessig.
Det kan være mange grunner til å selge et selskap. Det kan være tid for et generasjonsskifte, det kan være at nåværende eier ønsker å tre ut av sin bransje eller kanskje en attraktiv kjøper dukker opp. Uansett årsak så har Norne rådgivere med kompetanse til å bistå i salgsprosessen.
Et selskap vil i sin levetid ofte oppleve et behov for å ny finansiering, for eksempel i forbindelse med investeringer og vekst. Da er det viktig å komme i kontakt med aktuelle investorer som har kapital og kompetanse. Våre rådgivere bistår gjennom hele prosessen, også med å finne de rette investorene for ditt selskap.
Dersom selskapet ditt skal på børs for første gang, gjøres en IPO (Initial Public Offering). Norne kan tilby rådgivere med bred kompetanse på Oslo Børs og det som kreves i en børsnoteringsprosess. Ofte vil en IPO være en strategi man vil vurdere i sammenheng med øvrig transaksjonsrådgivning.

Kontakt avdelingen

Finansiering & restrukturering Team