Analyse / Markedsoversikt

Oppdatering på bransjenyheter
Norne Analyse & Marked

Hold deg oppdatert

Vi i Norne gir deg jevnlige bransjenyheter om nordiske og globale økonomiske forhold og innblikk i markedstrender. I tillegg avholder vi jevnlig webinarer med tematikk fra finansmarkedene: Enkeltaksjer, sektorer, rentemarkedet og makro- og strategigjennomganger.

Analyse fra Norne Securities

Vi i Norne gir deg jevnlige bransjenyheter om nordiske og globale økonomiske forhold og innblikk i markedstrender. I tillegg avholder vi jevnlig webinarer med tematikk fra finansmarkedene: Enkeltaksjer, sektorer, rentemarkedet og makro- og strategigjennomganger.

Abonnere på sektoranalyser?

Våre tjenester

Fundamental selskapsanalyse er en metode som går ut på å studere enkeltselskaper for å forsøke og spå fremtidig utvikling.
En komplett kredittvurdering av 100 norske sparebanker gis ut to ganger årlig

Våre sektoranalyser gir deg de siste trender og framtidsutsikter i utvalgte nøkkelbransjer.

Vår daglige Morgenrapport gir deg løpende oppdatering om makroøkonomiske data, relevante politiske begivenheter og utviklingen i verdens rente- og valutamarkeder.