Norne Securities AS er et fullservice verdipapirforetak med spisskompetanse innen bank, finans og kystnært næringsliv.

Vi tilbyr tjenester innen aksjehandel, analyse og finansiell rådgiving.