Investment Banking

Tett på der verdiene skapes
Norne Investment Banking

Våre tjenester

Målrettet rådgivning

Våre rådgiverne har lang erfaring innen finansiell rådgivning i Norge og internasjonalt. Denne erfaringen i kombinasjon med våre eieres styrke i sine respektive regioner gjør oss spesielt godt posisjonert til å bistå norske små og mellomstore selskaper i forbindelse med ulike transaksjoner.
Vi tilbyr et bredt spekter av finansielle og strategiske tjenester i alle bransjer – fra kjøp og salg av selskaper til refinansiering og kapitalinnhenting.

Finansiell rådgiver for alle transaksjoner

Finanstilrettelegging av ulike prosjekter

Vi er største likviditetsgarantist i aksjer på Oslo Børs

Vi bistår kommuner og fylkeskommuner

Kontakt avdelingen

Kontakt oss

Head of Investment Banking

Investment Banking

Investment Banking

Investment Banking

Investment Banking

Investment Banking

Investment Banking

Investment Banking

Investment Banking

Head of Project Finance

Project Finance

Investment Banking DCM / Obligasjoner