Ta ansvar for egen pensjon!

IPS er et godt alternativ for deg som vil spare til pensjon. Med IPS kan du spare inntil 15 000 kr i året, og få skattefordel på inntil 3 300 kr.

IPS - Individuell pensjonssparing

Pensjonssparing er fritatt for formueskatt, har alminnelig beskatning ved utbetaling og kan tas ut fra fylte 62 år. Du bestemmer selv om du vil spare mye eller lite og om du vil spare månedlig og/eller gjøre engangsinnbetalinger.

Ofte stilte spørsmål om IPS

Du setter sammen din egen portefølje som kan bestå av både aksjer, fond og børsnoterte fond (ETF). Investeringene dine kan både stige og falle i verdi.

Du kan spare inntil 15 000 kroner per år og få 22 % av innbetalingen tilbake på skatten.

Du kan spare i IPS fra du er 18 – 75 år.
Opprettelse og drift av IPS-konto er gratis. Fondene har ikke tegnings- eller innløsningsgebyrer. Oppdatert prisinformasjon finner du på norne.no/prislistefond. Norne forbeholder seg retten til å endre prising etter gjeldende varslingsrutiner. Videre mottar Norne en andel av fondenes forvaltningshonorar. Denne tilbakeføres deg som kunde i sin helhet. Gjeldende forvaltningshonorar finnes i nøkkelinformasjonen for det enkelte fond. Honorar til bank/Norne varierer med type fond og beløp.

Det er ingen krav til at du må fortsette å spare på en IPS konto. Du velger selv innskudd beløp og løpetid.

Dessverre er det ikke mulig å avslutte en IPS-konto om du har behov for pengene dine.  IPS avtalen vil bli omgjort til et pensjonskapitalbevis og du kan ta utbetaling fra du fyller 62 år.

Ved død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Dersom du ikke har barn vil den gå til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

Du står fritt til å flytte IPS-avtaler mellom de ulike tilbyderne. For å flytte IPS til oss må du skrive ut Flytteskjema for IPS. 

Fyll ut skjema og send til:

Norne Securities
Pb.7801 Sentrum
5020 Bergen

Når vi har mottatt skjema flytter vi avtalen for deg.

Risiko betyr at verdien på investeringen din kan variere over tid. Historisk sett har aksjefond gitt større avkastning enn rentefond, men også større svingninger i verdien. Vi anbefaler derfor at du velger en lavere andel aksjefond hvis du har kort sparetid: Da er det mindre sannsynlighet for store svingninger i verdien rett før utbetaling.