Bærekraft

Norne ønsker å være en positiv bidragsyter

Norne ønsker å være en positiv bidragsyter i samfunnet, både gjennom påvirkning av mennesker og på miljø. Vi legger til rette for at samarbeidspartnere og kunder lettere kan gjøre samfunnsansvarlige investeringer og gode økonomiske valg.

Bærekraftig investering

Våre fond

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte deg våre kunder og dens andeler.
Vi har fokus på at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer, slik at vi kan legge til rette for bærekraftig valg.

Bærekrafts-rating Fond

I Nornes fondsportalen er fondene kategorisert med 1 til 5 globuser.

Globusene representerer fondets ESG risiko, og er ment å skulle gi en troverdig og objektiv måte å evaluere hvordan din sparing møter bærekrafts-utfordringer i samfunnet. Ratingen på selskapsnivå er utført av Sustainalytics.

Karbon-rating Fond

I Nornes fondsportal er fondene kategorisert med blad. Bladet representerer fondets Karbon-risiko, og er ment til å fange opp hvor tilpasset selskaper /fond er en overgang til en lav-karbon økonomi, gjennom å begrense drivgass-utslipp og utvikling av grønne løsninger i tråd med Paris-avtalen.

Initiativ vi støtter

Vi støtter følgende initiativer innenfor bærekraft og samfunnsansvar.

  • UN Climate Change
  • Miljøfyrtårn
  • Klimaregnskap
  • Grønnvaskingsplakaten

Gjennom året gjennomførte alle ansatte i Norne Securities i kundeposisjon UN Climate Change Learning Partnership`s e-læringsprogram for bærekraftig finans.

→ Course: Introduction to Sustainable Finance (unccelearn.org)

Norne Securities ble sertifisert som Miljøfyrtårn november 2021. → Sertifiseringskriterier | Stiftelsen Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no)

Norne Securities førte for første gang klimaregnskap for et fullt regnskapsår, og vil ila 2021 være klimanøytral

→ Nornes Klimadata

Norne Securities signerte i januar 2021 Grønnvaskingsplakaten, et initiativ for å motvirke «grønnvasking» som et markedsføringsgrep.

→ Grønnvaskingsplakaten (gronnvasking.no)

Bærekraftsrapport

Årsmelding 2020