Børsnotering

Oversikt over aktuelle børsnoteringer /kapitalinnhenting
Nykommere på Oslo børs

Når blir et selskap børsnotert, og når kan man handle? På denne siden gir vi deg en oversikt over selskaper som planlegger kapitalinnhenting/børsnotering.

Børsen fungerer som en plattform for børsnoterte selskaper, og skaper en markedsplass hvor det er mulig å handle fritt i omsettelige aksjer.

Oslo Axess er en regulert og autorisert markedsplass i regi av Oslo Børs. Hensikten er å bidra til vekst blant mindre selskaper, og gi dem de fordelene som oppnås ved å ha aksjer notert i et regulert marked.

Generelt

Oslo Axess er ment for selskaper som ønsker notering på en regulert markedsplass, men som ikke tilfredsstiller kravene til børsnotering på Oslo Børs. Investorer får beskyttelse og et kvalitetsstempel av Oslo Axess, men denne vil derimot ikke være like dekkende som for selskaper på børsen. Hovedmålgruppen er små og mellomstore selskaper, inkludert pre-kommersielle selskaper.

Oslo Axess opererer med de samme prisene for handel som Oslo Børs.

Merkur Market er en markedsplass for notering og elektronisk handel av aksjer og egenkapitalbevis. Dette er et tilbud til mindre og mellomstore selskaper som ønsker enklere tilgang til kapitalmarkedet. Den nye markedsplassen vil ha opptakskrav som er mindre omfattende enn for de etablerte markedsplassene på Oslo Børs. Merkur Market er også åpen for selskaper som ikke er allmennaksjeselskaper (ASA), og for store selskaper som ikke oppfyller kravene eller ønsker full notering på regulert marked. Europeiske myndigheter ønsker at det legges til rette for enklere finansiering av små og mellomstore bedrifter. Børsen er en viktig kilde til kapital for næringslivet, og lanseringen av Merkur Market gir selskaper mulighet til å hente risikokapital uten å ta det større skrittet og forpliktelsen som en notering på regulert marked eller børs innebærer. V

Upcoming and recent IPOs

Other Capital Raises

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd, men snarere gi leserne innsikt og kunnskap om sparing og investering. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Merk at å tegne seg for aksjer i nye selskaper ikke gir en garantert avkastning.