Haugesund Sparebank

HAUGESUND SPAREBANK – ANNENHÅNDSINTERESSER

Oversikt over indikativ interesse for kjøp og salg av Haugesund Sparebank egenkapitalbevis. Følg instruksene under for å registrere din interesse hos oss. Vi tar 0,3% i kurtasje (minst 350 kr) ved handel.

Unoterte verdipapir regnes som komplekse produkter. Dette innebærer økt risiko sammenlignet med verdipapir notert på børs. Den økte risikoen skyldes blant annet vanskeligere tilgang på informasjon om utsteder og generelt sett lavere omsetning, som kan gjøre det vanskeligere å få kjøpt/solgt verdipapiret til ønsket kurs. Mer informasjon om risiko ved finansielle instrumenter og unoterte verdipapir finner du her.

Merk: Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet på denne siden gjøres for egen risiko. Norne gjør oppmerksom på at Haugesund Sparebank er eier i Norne.

Sist omsatte

Utvikling

Grafen viser historiske kurser på transaksjoner foretatt hos Norne. Aksjene/egenkapitalbevisene /tegningsrettene kan ha blitt omsatt på andre kurser. Norne Securities bærer ikke noe ansvar for registrerte kurser.