Unoterte aksjer og egenkapitalbevis

Hos Norne Securities kan du handle unoterte aksjer og egenkapitalbevis. Unoterte aksjer er ikke notert på børs eller på en regulert markedsplass.

  • Aksjer som ikke er notert på markedsplass
  • 0,30 % minimum : 350,- kroner
  • Handel hver virkedag 09.00 – 16.25
  • Du kan ikke kjøpe unoterte aksjer innenfor ASK.

Unoterte verdipapir regnes som kompliserte verdipapir. Dette innebærer blant annet at verdipapirene kan være vanskeligere å omsette.