Innlegg fra velge fond

Norne Kombinasjon Januar

Kombinasjonsfondene falt markert i januar fordi aksjemarkedet falt ganske betydelig gjennom måneden. Særlig falt nordiske og globale aksjefond en del, det nordiske markedet falt med