Innlegg fra utbytte

Norne Rente September

Norne Rente falt med 0,5% og ned 4% hittil i år. Løpende rente i fondet er 5,1 %.Vi ser både at rentene steg i september,