Innlegg fra tjene penger

Norne Kombinasjon September

Norne Kombinasjon 20 falt med 0,9% og er ned 6,8% hittil i årNorne Kombinasjon 50 falt med 1,7% i september og er ned 9,8% hittil