Innlegg fra selge fond

Månedskommentar April

April er ofte en av de månedene i året som gir best avkastning i aksjemarkedene, men denne april-måneden ble preget av børs-, inflasjon og renteuro.

Norne Kombinasjon Mars

Norne Kombinasjon 20 var uendret i mars, hittil i år er Kombinasjon 20 ned 3,4% Norne Kombinasjon 50 steg 0,2% i mars og fondet er