Innlegg fra rimelige aksjer

Norne Aksje Februar

Norne Aksje falt med 5,4% i februar mot referanseindeksen som falt 4%. Hittil i år er fondet ned 12%, mens referanseindeksen er ned 9,6%. Verdensindeksen