Innlegg fra retnefond selge fond

Norne Kombinasjon Mars

Norne Kombinasjon 20 var uendret i mars, hittil i år er Kombinasjon 20 ned 3,4% Norne Kombinasjon 50 steg 0,2% i mars og fondet er