Innlegg fra referanseindeks

Norne Aksje Mars

Referanseindeksen var opp 1,7% i mars og 3,7% hittil i år. I mars steg Oslo Børs med 5,1 prosent (OSEBX), mens det nordiske markedet var