Innlegg fra positiv avkastning

Norne Rente November

Endelig steg Norne Rente kraftig en måned. Fondet var opp hele 1,4% i november, men er samtidig ned 2,7% hittil i år. Oppgangen i fondet