Innlegg fra portofølje

Norne Rente Mars

I rentemarkedet ser vi at kredittpåslagene fortsatt faller, og vi ser god avkastning i porteføljer med et bra innslag av kredittrisiko. Vi ser imidlertid svakere