Innlegg fra Oslo Børs

Månedskommentar mai

Vårstemning i aksjemarkedene – en solid oppgang! Oslo Børs steg fint også gjennom den siste vårmåneden mai, med hele 5 %. Den amerikanske S&P-indeksen og

Månedskommentar april

Oslo Børs steg fint gjennom april Hovedindeksen var opp 3,2%, og er opp ca. 5% hittil i år. Internasjonale børser, med den amerikanske S&P-indeksen falt

Markedskommentar mars

Mars ble en ny svært bra måned for internasjonale aksjer (Verdensindeksen omregnet til norske kroner var opp 16,5% i 1. kvartal!). Til forskjell fra de

Månedskommentar februar

Ser vi en dekobling av særlig amerikansk økonomi (og aksjemarkeder) og resten av verden? Svært få land holder nemlig tritt med USA mht. vekst og

Månedskommentar januar

«Som januar går, går resten av året» Bank of America har regnet ut at dersom den amerikanske S&P-indeksen er opp i januar, viser tall siden

Månedskommentar desember

Oslo Børs’ Hovedindeks steg «fattige» 0,2% i desember, og endte året opp 9,9%. Både verdensindeksen og USA steg nesten 5% i desember. Den amerikanske teknologibørsen

Månedskommentar november

Oslo Børs’ Hovedindeks steg 1,8% i november, relativt lite sammenlignet med utviklingen internasjonalt, den amerikanske S&P-indeksen var til sammenligning opp over 9% i november. Samtidig

Månedskommentar Oktober

Oktober ble preget av rentefokus og geopolitikk. Hamas’ angrep på Israel den 7. oktober, har skapt volatilitet både i oljepris, renter og internasjonale relasjoner. Men

Månedskommentar september

31. august samlet BRICS-landene seg til et toppmøte. BRICS-landene er sammenslutningen av de største fremvoksende økonomiene: Brasil, Russland (ja, her er de inne i varmen!),