Innlegg fra oppgang

Månedskommentar november

Oslo Børs’ Hovedindeks steg 1,8% i november, relativt lite sammenlignet med utviklingen internasjonalt, den amerikanske S&P-indeksen var til sammenligning opp over 9% i november. Samtidig

Månedskommentar Oktober

Oktober ble preget av rentefokus og geopolitikk. Hamas’ angrep på Israel den 7. oktober, har skapt volatilitet både i oljepris, renter og internasjonale relasjoner. Men

Månedskommentar september

31. august samlet BRICS-landene seg til et toppmøte. BRICS-landene er sammenslutningen av de største fremvoksende økonomiene: Brasil, Russland (ja, her er de inne i varmen!),

Månedskommentar Juli

Aksjemarkedene var igjen relativt sterke i juli, med Oslo Børs opp ca. 2%. Verdensindeksen omregnet i NOK var riktignok ned ca. 2%, men dette skyldes

Markedskommentar

Det er stor forskjell på aksjer og aksjemarkeder (og valuta) i dag. I mai var S&P-indeksen i USA opp, og opp over 5% i norske

Månedskommentar April

Aksjemarkedet steg bra gjennom april, Oslo Børs var opp ca. 3%, etter at markedene la bak seg bank-uroen fra februar og mars. Interessant nok ble

Norne Kombinasjon Desember

Norne Kombi 20 steg 0,2% i desember, men falt 4,4% i 2022Norne Kombi 50 falt med 0,9% i desember, og falt 6,6% i 2022Norne Kombi

Norne Aksje desember

Norne Aksje falt med 2,4% i desember, mens referanseindeksen falt med 3%. For hele 2022 var Norne Aksje ned 13,1%, mens referanseindeksen var ned 9,7%.

Norne Kombinasjon November

Norne Kombinasjon 20 steg 2,1% i november og er ned 4,6% hittil i årNorne Kombinasjon 50 steg 3,3% i november og er ned 5,8% hittil