Innlegg fra okonomi

Norne Kombinasjon Desember

Norne Kombi 20 var opp 0,2% i desember, mens Norne Kombi 50 var opp 0,3% og Norne Kombi 80 var opp 0,7%. De beste fondene