Innlegg fra økning

Norne Aksje April

Norne Aksje steg hele 3,9% i april og er opp 7,1% så lagt i 2021! Referanseindeksen var opp 1,9% i april og 5,6% hittil i