Innlegg fra Norne Securties

Norne Kombinasjon februar

Kombinasjonsfondene hadde en god måned, med stigende aksjemarkeder og en rentedel der vi har vært forsiktig med lang rentebinding. Som et resultat steg også renteporteføljen

Norne Aksje februar

Norne Aksje steg med hele 3,2% i februar og er opp 1,7% hittil i år. Referanseindeksen var opp 2,9% i februar, og hittil i år