Innlegg fra norne kombinasjon

Norne Kombinasjon Mai

Norne Kombinasjon 20 steg 0,5% i mai, mens Norne Kombinasjon 50 steg 0,9% og Norne Kombinasjon 80 steg pene 1,6%. Både rentemarkedet og aksjemarkedet bidro