Innlegg fra Norne aksje

Norne Aksje Mars

Norne Aksje steg med 2,5% i mars og er ned 9,8% hittil i år. Referanseindeksen var opp 1,6% i mars og er ned 8,2% hittil