Innlegg fra nedgang

Norne Kombinasjon September

Norne Kombinasjon 20 falt med 0,9% og er ned 6,8% hittil i årNorne Kombinasjon 50 falt med 1,7% i september og er ned 9,8% hittil

Månedskommentar April

April er ofte en av de månedene i året som gir best avkastning i aksjemarkedene, men denne april-måneden ble preget av børs-, inflasjon og renteuro.

Månedskommentar Mars

Mars ble en bra måned på verdens børser. Oslo Børs er fortsatt i føringen, og selv om olje og naturgassprisene var volatile gjennom mars, er