Innlegg fra krig

Månedskommentar Februar

Ukraina-konflikten og russernes invasjon den 24. februar ble den altoverskyggende hendelsen siste måned. Olje- og gassprisene reagerte som forventet, med kraftig oppgang, og Oslo Børs,

Krig i Europa!

Så ble det altså slik, Putin og russiske styrker invaderer Ukraina. 24. februar, i skrivende stund ser det ut som at Russland ikke konsentrerer seg