Innlegg fra investeringsbank

Hvem er vi?

Norne er rådgiver og megler når en investor kjøper et verdipapir. Men hva er et verdipapir? Det kan være aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner eller  fondsandeler. Handel