Innlegg fra Gobal

Norne Aksje September

Norne Aksje hadde en nedgang i september og falt med 5,4%, mot referanseindeksens fall på 4,1%. Hittil i år er fondet opp 11,7% og dette