Innlegg fra Børsen

Norne Aksje Februar

Norne Aksje falt med 5,4% i februar mot referanseindeksen som falt 4%. Hittil i år er fondet ned 12%, mens referanseindeksen er ned 9,6%. Verdensindeksen

Krig i Europa!

Så ble det altså slik, Putin og russiske styrker invaderer Ukraina. 24. februar, i skrivende stund ser det ut som at Russland ikke konsentrerer seg