Innlegg fra blir rik

Norne Rente September

Norne Rente var uendret i september og er da fortsatt opp 2,1% hittil i år. Rentene steg litt i kjølvannet av FEDs beslutning om å