Innlegg fra Bærekraftig investering

Norne Kombinasjon Februar

Norne Kombinasjon 20 var ned 2% i februar Norne Kombinasjon 50 var ned 3% i februar Norne Kombinasjon 80 var ned 5,3% i februar Vi

Norne Aksje Februar

Norne Aksje falt med 5,4% i februar mot referanseindeksen som falt 4%. Hittil i år er fondet ned 12%, mens referanseindeksen er ned 9,6%. Verdensindeksen