Innlegg fra avkatning

Norne Kombinasjon Februar

Norne Kombinasjon 20 var ned 2% i februar Norne Kombinasjon 50 var ned 3% i februar Norne Kombinasjon 80 var ned 5,3% i februar Vi