Innlegg fra avkastning

Månedskommentar november

Oslo Børs’ Hovedindeks steg 1,8% i november, relativt lite sammenlignet med utviklingen internasjonalt, den amerikanske S&P-indeksen var til sammenligning opp over 9% i november. Samtidig

Norne Kombinasjon November

Norne Kombinasjon 20 steg 2,1% i november og er ned 4,6% hittil i årNorne Kombinasjon 50 steg 3,3% i november og er ned 5,8% hittil

Norne Rente November

Endelig steg Norne Rente kraftig en måned. Fondet var opp hele 1,4% i november, men er samtidig ned 2,7% hittil i år. Oppgangen i fondet

Norne Kombinasjon September

Norne Kombinasjon 20 falt med 0,9% og er ned 6,8% hittil i årNorne Kombinasjon 50 falt med 1,7% i september og er ned 9,8% hittil

Norne Kombinasjon August

Norne Kombi 20 var ned 0,5% i august og er ned 5,9% hittil i år Norne Kombi 50 var ned 1,1% i august og er

Månedskommentar Januar

Børsuroen fortsatte inn i januar. Etter et oppskriftsmessig «nyttårsrally» på verdens børser mellom 15. desember og ca. 7. januar, steg volatiliteten utover i måneden, og

Hva er lurt å investere i nå?

De fleste som har mulighet til å spare penger har også mulighet til å investere og søke positiv avkastning i aksjemarkedet.  Men hva er de

Norne Kombinasjon Desember

Norne Kombi 20 var opp 0,2% i desember, mens Norne Kombi 50 var opp 0,3% og Norne Kombi 80 var opp 0,7%. De beste fondene

Norne Rente Juli

Norne Rente steg 0,3% i juli og er opp 1,9% hittil i år. Norne Rente leverte god avkastning i juli, og avkastningen hittil i år