Innlegg fra aksjefond

Norne Kombinasjon September

Norne Kombinasjon 20 falt med 0,9% og er ned 6,8% hittil i årNorne Kombinasjon 50 falt med 1,7% i september og er ned 9,8% hittil

Norne Rente September

Norne Rente falt med 0,5% og ned 4% hittil i år. Løpende rente i fondet er 5,1 %.Vi ser både at rentene steg i september,

Norne Aksje Mars

Norne Aksje steg med 2,5% i mars og er ned 9,8% hittil i år. Referanseindeksen var opp 1,6% i mars og er ned 8,2% hittil

Spareavtale – din venn!

Turbulente tider? – spareavtale er «din venn» Høsten er gjerne en turbulent tid i aksjemarkedet. Denne høsten har vi sett utfordringer i eiendomssektoren i Kina,