Lønnsom sparing

Lek med tallene og se hvor mye sparepengene dine kan vokse over tid.
Og for øvrig: Siden 1983 har Oslo Børs gitt vel 12% årlig avkastning.
Kalkulatoren er bare en simulering og historisk utvikling gir ingen garanti for fremtidig avkastning