Kjøpe egenkapitalbevis i Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er Norges tredje største sparebank og har siden 1823 vært en viktig samfunnsaktør for verdiskapning på Vestlandet.
Sparebanken Vest har solid lønnsomhet og utbetaler årlig gode utbytter.

I forbindelse med en betydelig utvidelse av børsnoterte egenkapitalbevis, gjøres et større nedsalg fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.

Bonusbevis ved tegning

Investorer som bestiller egenkapitalbevis for under 2,5 millioner vil få tildelt bonusbevis for kjøp opp til 500.000kr etter å ha vært medeier i ett og to år.

Kjøper du f.eks. 1.000 egenkapitalbevis nå, får du 50 nye i 2020 og ytterligere 50 i 2021.

Nærmere vilkår for tildeling av bonusbevis fremgår av prospektet.

Tegning / Prospekt

TEGNING GJØRES VIA LENKE UNDER.
Tegningsperiode starter torsdag 14. november klokken 09:00 og holder åpent til torsdag 21. november klokken 12:00

Fullstendig vilkår og forhold er inkludert i prospektet som finnes ved å gå via lenken under.
Trekk av tegnet beløp fra bankkonto (oppgis ved tegning) vil være 25. november.

Egenkapitalbevisene selges i markedet i intervallet 54-57 kr pr bevis. Endelig kurs og tildeling vil bli bestemt fredag 22. november