Om nedsalget

Tegningsperioden er nå avsluttet.

Sparebanken Vest er Norges tredje største sparebank og har siden 1823 vært en viktig samfunnsaktør for verdiskapning på Vestlandet.
Sparebanken Vest har solid lønnsomhet og utbetaler årlig gode utbytter.

I forbindelse med en betydelig utvidelse av børsnoterte egenkapitalbevis, har det blitt gjennomført et større nedsalg fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.

Bonusbevis ved tegning

Investorer som bestiller egenkapitalbevis for under 2,5 millioner vil få tildelt bonusbevis for kjøp opp til 500.000kr etter å ha vært medeier i ett og to år.

Kjøper du f.eks. 1.000 egenkapitalbevis nå, får du 50 nye i 2020 og ytterligere 50 i 2021.

Nærmere vilkår for tildeling av bonusbevis fremgår av prospektet.

Tildeling / Prospekt

Fullstendig vilkår og forhold er inkludert i prospektet som finnes ved å gå via lenken under.
Trekk av tegnet beløp fra bankkonto (oppgis ved tegning) vil være 25. november.

Tilbudet av egenkapitalbevis ble sterkt overtegnet. Samlede tegninger utgjorde i overkant av 10,5 mrd (av totalt solgt 2,6mrd) på fastsatt tilbudspris NOK 56,50 Informasjon om tildeling vil bli sendt til tegnere fredag 22. november. Tildeling kan også undersøkes i VPS investortjenester fra omkring klokken 12.00 den 22.november.

Dersom du ikke har tilgang til Investortjenester, ta kontakt på e-post: kundeservice@norne.no