Nå kan du eie litt av Sparebanken Sør!

Siste frist for å legge inn bestilling var idag,  27. november kl. 12.00. Lenkene til tegningsportalen på denne siden er ikke lengre aktive.

Under følger en tidslinje der du finner informasjon om blant annet tildeling av egenkapitalbevisene.

 

I prospektet  og på informasjonssiden kan du lese mer om nedsalget.

Tidslinje

27. november kl. 12:00
28. november
Tildeling av egenkapitalbevis

Gjøres av tilretteleggerne

30. november
21.nov kl 09:00
28. november
Offentliggjøring av resultatet for tilbudet

Obs: hele beløpet det er tegnet for må være tilgjengelig på konto. 

28. november
Levering av egenkapitalbevisene

Gitt at betalingen er i orden

Privatperson (Retail-offering)

Er du privatperson, kan du legge inn din bestilling i den digitale tegningsportalen.

Nedre grense per bestilling er NOK 10.500 og øvre grense per bestilling er NOK 2.499.999,-
Investorer som ønsker å legge inn en bestilling som overstiger NOK 2.500.000,- , må gjøre det i det institusjonelle tilbudet. Lenken finner du 
her
 

Bedriftskunde (Retail-offering)

Er du bedriftskunde, kan du legge inn din bestilling i den digitale tegningsportalen.

Husk at du trenger du et gyldig LEI – nummer for å kunne tegne deg. Du kan lese mer om hva dette er på no/compliance/lei

Nedre grense per bestilling er NOK 10.500 og øvre grense per bestilling er NOK 2.499.999,-
Investorer som ønsker å legge inn en bestilling som overstiger NOK 2.500.000,- , må gjøre det i det institusjonelle tilbudet. Lenken finner du 
her
 

Informasjonen på denne siden er ment å gi en forenklet oversikt over muligheten for å tegne egenkapitalbevis i Sparebanken Sør, men gir imidlertid ikke alene tilstrekkelig grunnlag til å ta stilling til om man skal investere i egenkapitalbevis i Sparebanken Sør eller ikke.
Merk: Alle som ønsker å investere, eller vurderer å investere i Sparebanken Sør, oppfordres til å lese prospektet som er publiserte på denne nettsiden.