Vil du eie litt av
Sparebanken Sør?

Nå kan du melde din interesse!

Meld din interesse!

Allerede nå kan du melde din interesse for å kjøpe egenkapitalbevis i banken.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har med bakgrunn i den senere tids betydelige uro i finansmarkedene ikke funnet det forsvarlig å gjennomføre det planlagte nedsalget nå. Det er fortsatt planer om et betydelig nedsalg. Stiftelsen vil følge markedsutviklingen nøye fremover og gjøre en ny vurdering når markedsforholdene ligger til rette for det.
Sparebanken Sør er en av landets største regionsparebanker med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 34 kontorer fordelt på Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland.

Sparebankene i Norge har spilt en avgjørende rolle for utvikling av lokalsamfunn og næringsliv i vårt langstrakte land.

En sparebank kjennetegnes ved at hele eller deler av banken er en selveiende institusjon (såkalt «eierløs» kapital). Noen av sparebankene har hatt behov for tilførsel av egenkapital på et eller annet tidspunkt, og da har det gjerne blitt opprettet eierandelskapital i form av egenkapitalbevis.

Selv om aksjer og egenkapitalbevis har mange likheter, så er det noen strukturelle forskjeller som har betydning. Egenkapitalen i sparebanker behandles ikke likt når gevinst og tap skal fordeles. Skattemessig betraktes egenkapitalbevis likt som aksjer, utbytte beskattes i 2022 med 35,2% og tilsvarende betales det skatt på realisering av gevinst etter skjermingsrenten. Tap er fradragsberettiget, og man kan kjøpe og selge uten at det utløser skatt i en aksjesparekonto, men må betale skatt på gevinsten når pengene tas ut.

 

 

Registrer deg med e-post nedenfor og få tilsendt nærmere informasjon når salget av egenkapitalbevis nærmer seg.

Denne nettsiden er kun for informasjonsformål og må ikke ses på som et tilbud om investering i egenkapitalbevis. Investeringsbeslutning må tas på grunnlag av prospekt.
Merk: Kjøp er forbundet med risiko for tap av hele investeringen