fbpx

OM PRODUKTET

Gjennom VPF tilbyr vi finansiering mot sikkerhet i verdipapirer. Du starter med egenkapital i form av eksisterende verdipapirportefølje og/eller kontanter, for så å finansiere for å få mulighet til å utvide porteføljen. Verdipapirfinansiering medfører at risikoen for tap øker og at man kan tape mer enn den opprinnelige egenkapitalen. Verdipapirfinansiering passer derfor best for investorer som har god kunnskap om og erfaring med verdipapirmarkedet. Norne innhenter opplysninger om kundens kunnskap og erfaring for å kunne vurdere om verdipapirfinansering er hensiktsmessig for kunden i søknadsskjemaet under. De fleste finansieringssøknader for privatpersoner godkjennes i løpet av 3. virkedager. Du vil imidlertid ikke kunne benytte deg av finansieringen før Avtale om VPF er signert og returnert til oss, og pant i VPS på din VPS-konto er etablert. Avtalen vil bli sendt til deg for signering etter vi har vurdert din søknad.


Søknad for privatpersoner

 

Risiko

Vi gjør oppmerksom på at Verdipapirfinansiering er et kraftig finansielt verktøy som kan øke din potensielle fortjeneste, men som også kan øke dine tap. Hvis verdien på din portefølje faller, vil dine tap bli større enn hvis du ikke hadde en finansiert portefølje