Det er forskjeller på beskatning av investeringer. I tabellen under gir vi deg en oversikt over de enkelte skattesatsene for 2022 og  2023.